Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Bakara 102. Ayet

102
O (Yahudi ola)nlar (Allâh-u Teâlâ’nın kitabını arkalarına atıp) Süleymân’ın (hükümrânlığı dönemindeki) mülkünde şeytanların art arda okumakta oldukları (sihir ve büyü kitapları)na iyice uymuşturlar. Süleymân (büyüyle uğraşıp) kâfir olmamıştır velâkin şeytanlar (bu sihri ilim halinde derleyip, kötü yolda kullanarak) kâfir olmuşturlar ki, insanlara sihri ve Bâbil’deki iki meleğe; Hârût ile Mârut’a (sihir nâmına) indirilmiş olan şeyi öğretiyorlardı. Hâlbuki o ikisi (kendilerinden bu ilmi öğrenmek isteyenlere): “Biz ancak bir fitneyiz (ve imtihan vesilesiyiz). Öyleyse sen (bu büyüyü öğrenip, helâl olduğu inancıyla uygulayarak) kâfir olma!” demedikçe hiçbir kimseye (sihir namına bir şey) öğretmiyorlardı. Yine de o (insa)nlar kişiyle eşinin arasını kendisiyle ayıracakları (büyü gibi) şeyleri o ikisinden öğreniyorlardı. Oysa o (büyü yapa)nlar Allâh’ın izni olmaksızın, on(ca yaptıkları büyü ve efs)unla hiçbir kimseye asla zarar verici kişiler değildirler. Böylece o (tembihlere aldırış etmeyen insa)nlar kendilerine fayda vermeyecek, üstelik onlara zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki; elbette (bunu yapan Yahudiler şunu) kesinlikle bilmişlerdi ki, (Allâh’ın Kitabını bırakıp da) onu(n yasak ettiği büyüyü) kim satın almışsa, âhirette o kişi için elbette hiçbir nasip yoktur. Yemin olsun ki; karşılığında canlarını sattıkları o şey elbette ne kötü olmuştur! Eğer (büyüyü öğrenip uygulamanın fenalığını ve çarpılacakları cezanın gerçek yüzünü) bilmekte bulunmuş olsaydılar (kesinlikle ondan vazgeçerlerdi)! . Bakara Suresi 102. Ayet

Ehl-i Sünnet ulemâsına göre sihir; gerçeği olmayan birtakım boş hayallerden ibaret olmayıp, diğer varlıklar gibi hakikati olan bir şeydir. Nitekim Allâh-u Teâlâ kitabında bunu konu etmiş, öğrenilen ve öğretilen bir şey olduğundan bahsetmiş, yapılmasının helâl olduğuna inanılması durumunda kişiyi kâfir edeceğini ve kişiyle ailesinin arasını ayırabileceğini beyan etmiştir ki, varlığı sabit olmayan bâtıl şeylerin bu şekilde vasıflanması mümkün değildir. Ayrıca büyücüden başka kimsenin bilmediği, derlenmiş birtakım sözler konuşulduğunda yahut bazı cisimler bir araya getirildiğinde veya birtakım güçler birleştirildiğinde, Allâh-u Te’âlâ’nın dilemesi durumunda imtihan hikmetine binaen hârikulâde bazı şeyler yaratabileceği hususu, aklın reddedeceği bir şey değildir. Sahih hadîs-i şerîf de büyünün varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Yalnız bilinmesi gereken; Allâh-u Teâlâ’dan başka yaratıcı bulunmadığı, meydana gelen büyülerin ise, Allâh-u Teâlâ’nın, dilediği kullarının eliyle icra ettiği bir kanunu olduğu ve sihrin en büyük günâhlardan biri oluşudur. Ancak büyü yapmak, yapılan işin kendi kendine tesir ettiğine ya da helâl olduğuna inanılmadıkça, yapanı da yaptıranı da kâfir etmez! Ama Kur’ân-ı Kerîm’i kanla yazmak ve çöplük gibi pis yerlere atmak vb. suretiyle yapılan sihirler elbette ki sahibini kâfir eder. (Hâzin; el-Felak Sûresi tefsiri! Geniş malûmât için bakınız: Rûhu’l-Furkân, ilgili âyet-i kerîme: 1/487-492)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt