Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

ilim ile ilgili ayetler ve Hadisler

Hadisler
İlim öğrenmek kadın, erkek herkese farzdır.
İlim Çin'de bile olsa gidiniz.
Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.
Her şeyin bir yolu var. Cennetin yolu ilimdir.
Alimin uykusu cahilin -nafile- ibadetinden hayırlıdır.
Mahşer günü alimin mürekkebi, şehidin kanından daha kıymetlidir.
Hikmet (ilim) müslümanın kayıp malıdır. Nerede bulursa alsın.
Ben ilim şehriyim, Ali de bu şehrin kapısı
İnsanların en kötüleri, ilmini kötüye kullanan alimlerdir.
Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.
İlmin esirgenmesi helal olmaz.
Bir saat tefekkür (Düşünme, düşünüş), altmış yıllık nafile (Fazladan kılınan namaz veya tutulan oruç) ibadetten hayırlıdır.
Muhakkak ki alimler, peygamberlerin mirasçılarıdır.
Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar.
Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar, âlim için istiğfar ederler.
Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.
Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir.
Faydasız bilgiden Allah’a sığınırım.
Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun.
Ayetler
“ De ki: “ Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Zümer : 9
“ De ki: Rabbim ilmimi arttır!” Tâhâ : 114
“ Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.” Alâk : 1,3,4,5
" Hikmeti (ilmi) dilediğine verir. Hikmet verilen kimseye çok hayır verilmiştir. Bunu ancak sağduyu sahipleri düşünüp anlarlar." Bakara : 269
“ Kulları içinden ancak alimler, Allah’tan gereğince korkar.” Fâtır : 28
“ Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onların yanından (hiç düşünmeden) yüz çevirerek geçerler.” Yusuf : 105
“ Allah, sana Kitab’ı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti.” Nisa : 113
“ Allah demişti ki: “ Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla, hani seni Ruhu’l Kudüs ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun; sana Kitab’ı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i öğrettim.” Maide : 110
“ Evlerinizde okunan Allah ayetlerini ve hikmeti hatırlayın.” Ahzâb : 34
“ Geceyi, gündüzü, güneşi ve ay’ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O’nun emriyle (size) boyun eğdirilmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.” Nahl : 12
“ Allah bilendir, hikmet sahibidir.” Nur : 58
“ Aklınızı kullanmıyor musunuz?” Bakara : 44
“ Size ayetlerini gösterir ki düşünesiniz.” Bakara : 73
“ Düşünürseniz size ayetleri açıkladık.” Âl-i İmrân :118
"Bilmiyorsanız ilim erbâbına sorunuz. " Nahl : 43
“ Bu misalleri ancak âlim olanlar anlar." (Ankebut 43) “


...Allah C.C hepimize Hayırlı ilim Nasip eylesin ...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt