Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Kimya Terimleri Sözlüğü

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) S-bloku (): Periyodik tablonun sol tarafında ****l atomların oluşturduğu blok.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Sabit (): Bir fiziksel niteliğe ait değişmez değer. Örneğin; ışık hızı avagadro sayısı birbirine sabittir.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Sabit oranlar kanunu (): Herhangi bir bileşiği oluşturan maddelerin kütleleri arasında daima sabit oran vardır.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Seyrelti çözelti (): Göreceli olarak az miktarda çözünen içeren çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Seyreltme (): Bir çözeltinin konsantrasyonunun, çözeltiye çözücü eklemek suretiyle azaltılması.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Sıcaklık (): Termal ilişki içindeki maddeler arasında meydana gelen ısı akışını tanımlayan fiziksel özellik.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Sıvı (): Maddenin hali.kütlesi hacmi fakat belirli bir şekli olmayan maddedir.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Sıvı basıncı (): Sıvı tarafından birim yüzeye uygulanan basınç.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Sıvı-buhar basıncı (): Buhar fazına geçen, sıvı moleküllerin uyguladığı basınç.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Sıvı-buhar dengesi (): Bir sıvıdaki moleküllerin sıvı fazdan, gaz fazına geçme hızları ile gaz fazından, -sıvı fazına geçmelerinin eşit olması hali.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Soy gaz (): Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz elementler.periyodik tablodaki 8Agrubu. İnört veya asal olarak ta bilinirler.
Zümre: Kimya Zümresi

12) Standart sıcaklık ve basınç (): 273, 15 k veya O0C veya 101, 33 kpa veya 1 atm (760 mmHg ).
Zümre: Kimya Zümresi

13) Stokiyometri (): Kimyasal reaksiyondaki giren maddelerle, ürünler arasındaki ilişki.
Zümre: Kimya Zümresi

14) Sulu çözelti (): Çözücüsünün su olduğu çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Temel hal (): Bir atomun bütün elektronlarının en düşük enerjili haline sahip olduğu durumdaki elektron dağılımı.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Termokimya (): Kimyasal reaksiyonlarda ısı değişimini inceleyen kimya bilimi.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Thomson atom modeli (): Atom bir küre şeklinde olup, içerisinde protonlar ve elektronlar rast gele yerlere, tıpkı kekin üzerinde dağılmış üzüm gibi bulunurlar.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Toprak alkali ****ller (): Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan ****llerdir.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Transuranyum elementleri (): Atom numarası 92 (uranyum)'dan büyük olan elementler.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Tuz (): Asitlerle, bazların reaksiyonu sonucu oluşan ürün.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Uçucu olmayan sıvı (): Moleküller arasındaki çekim kuvveti ve kaynama noktası yüksek, buhar basıncı düşük olan sıvı.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Uçucu sıvı (): Moleküller arasındaki çekim kuvveti ve kaynama noktası düşük, buhar basıncı yüksek olan sıvı.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Uyarılmış hal (): Temel haldeki bir elektronun, dışarıdan enerji verilerek daha kararsız olan dış yörüngeye çıkarılması hali.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Yanma (): Isı ve ışık yayan reaksiyondur. Genelde organik maddelerin havadaki oksijenle reaksiyona girerek karbondioksit ve su oluşturduğu reaksiyonlara yanma reaksiyonu denir.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Yapay radyoaktiflik (): Radyoaktif olmayan bir çekirdeğin yüksek enerjiye sahip çeşitli tanecikler ile bombardımanı sonucu kararsız hale gelmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Yoğunlaşma (): Ortalama kinetik enerjileri düşük olan gaz fazındaki moleküllerin sıvı fazına geçmeleri.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Yük (): Nötr bir yapı olan atomdan, elektron uzaklaştırarak yada elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Yükseltgen (): Kimyasal reaksiyonlarda elektron alarak (indirgenerek) karşısındakini yükseltgeyen madde.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Yükseltgenme (): Elementlerin elektron vererek bir değerlikten daha yüksek bir değerliğe geçmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Yükseltgenme basamağı (): Bir elementin elektron alarak veya vererek aldığı değerlik.Elektriksel yük.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Yükseltgenme reaksiyon (): Elektronların oksijenle yaptığı reaksiyonlar.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Yüzde kütle (): Bir elementin yüz gram bileşiğindeki kütlesi.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Yüzde verimi (): Bir kimyasal tepkimede elde edilen ürünün aynı tepkimeden kuramsal olarak elde edilebilecek ürün miktarına bölünerek bulunan ve yüzde ile ifade edilen miktarı.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Yüzey gerilimi (): Moleküller arası çekim kuvvetinden dolayı sıvının yüzeyinde oluşan kuvvet.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Zincirlenme reaksiyon (): Nükleer fizyon reaksiyonundan 235 U gibi bölünebilen çekirdeklerin nötron kaparak yeni çekirdeklere bölünmesi ve daha fazla sayıda nötron oluşturulması. Oluşan bu yeni nötronlar sayesinde reaksiyon büyüyerek ilerler.
 
Üst Alt