Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1825 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Nazar duası...

hanne

Uzman Çavuş
#1
İnsanı Nazardan Koruyan Dualar - Nazar Duaları - Arapça Nazar Duaları - Nazar Duası
İnsanı Nazardan Koruyan Dualar - Nazar Duaları - Arapça Nazar Duaları - Nazar Duası

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حُسْنً وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن
جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونRabbı onu seçip iyilerden kıldı Doğrusu inkâr edenler, Kur'ânı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi "O delidir" diyorlardı Oysa Kur'ân âlemler için öğütten başka birsey değildirNazar haktır İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer Nazar hastalık yapar, hatta öldürür Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder
Peygamberimiz, nazar ile ilgil olarak,”Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar” “Hoşa giden bir şeyi görünce, "Maşaallah la kuvvete illa billah" denirse o şeye nazar değemez” buyurdu
Sabah-akşam, 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” (16) okuyan, büyü, nazar ve zulümmden korunur”
Göz değene, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır:
“Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin” (25)
Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn (Felak ve nas) (57) ve Kalem suresinin son iki ayetini (ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne) (62) okumanın muhakkak iyi geldiği bildirimiştir Ayat-ı hırzı (76)okumak ve üzerinde taşımak da çok faidelidir
Herkes, bilhassa nazarı değen kimse, beğendiği birşeyi görünce “Maşaallah” demeli, ondan sonra, ne söyliyecekse, o şeyi söylemelidir Önce Maşaallah deyince, nazar değmez
Büyüklerimizin bildirdiği Nazar Duâsı şöyle:
Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme (67)NAZARDAN NASIL KORUNABİLİRİM?

Hemen hemen herkesin bildiği bir tabirdir "göz değmesi" veya "nazar değmesi" Tıbben de kabul edilen bu manevî rahatsızlık, fizikî bir rahatsızlık olmayıp genellikle baş ağrısı şeklinde beliren manevî bir durumdur Peygamber Efendimiz, hadislerde nazar değmesinin hak ve gerçek olduğunu bildirmiştir (Buhari, Tıb, 36) Nazar değmesinin hak olduğunu söyleyen Efendimiz, başka bir hadiste de "dokunan her kötü gözden" Allah’a sığınmayı, Hz İbrahim’in duâlarından biri olarak ümmetine tavsiye etmiştir (Buhari, Enbiya, 10) Böyle bir rahatsızlığa çare olarak da Hz Aişe’den rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz’in göz değmesine karşı dua okumayı tavsiye etmiştir

Manevî bir rahatsızlık olan nazar değmesinin tedavi şeklinin de manevî olması kadar doğal bir şey yoktur Dua okumak suretiyle, tarihen sabit olduğu üzere olumlu neticeler de alınmıştır Bu rahatsızlığın tedavisinde daha çok Fâtiha, İhlâs, Felak, Nâs ve Ayetü’lKürsî okunması tavsiye edilmiş, bundan başka okunacak me’sûr (Peygamberimiz'den hadis olarak nakledilmiş) duâların tedâvî için başvurulacak bir yol olduğu bildirilmiştir

NAZARLIK TAKMAK DOĞRU MU?

Nazar değmesinde asıl olan, bizzat rahatsızlığa maruz kalan kişinin kendisinin okumasıdır Bu husus da tedavide dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntıdır Nazar değmesine karşı halk arasında ‘nazarlık’ denen şeyler insanların, binaların ve arabaların üzerlerine asılmaktadır

Efendimiz’in uygulamalarında böyle bir durum görülmediği gibi, İslâm’ın ruhuna aykırı olan totem benzeri bu tür eşyaların kullanılması son derece yanlıştır Zaten Peygamberimiz bizzat böylesi aletlerin kullanılmasını yasaklamıştır (Nesâî, Zînet, 17) Halk arasında çocukların elbiselerine mavi boncuk, nazarlık ve iğde çekirdeklerinin takılması, ev, araba ve binalara at nalı ve çeşitli muskalar asılması hep bu yanlış inançtan kaynaklanan değişik uygulamalardır

Tıbben değerlendirildiğinde bunların en ufak bir faydası olmadığı gibi, hurafelerin yaygınlaştırılması hususunda da bu tür âdetlerin büyük sakıncaları vardır Sonuç olarak diyebiliriz ki; hangi hastalık olursa olsun gerçek şifâyı verici olan Allah’tır İnsanı, nazar değmesi gibi rahatsızlıklardan koruyacak olan, basit birer maddeden ibaret olan nazarlıklar değil, ibâdeti her daim kendisine yaptığımız Rabb’imizdir Dolayısıyla O’na sığınmalı, O’na yalvarmalı, O’na yakarmalı ve ne istiyorsak O’ndan istemeliyiz

ÖRNEK HAYATLAR

Peygamberlerden biri bir rüya görür; rüyasında kendisine şöyle denir:

- Sabah olunca karşına ilk çıkanı ye, ikinci çıkanı sakla, üçüncü çıkanın dileğini kabul et, dördüncü geleni üzme, beşinciden de kaç Sabah olur, peygamber dışarı çıkar Yola koyulup gider Karşısına bir dağ çıkar Bu koca dağı görünce şaşırır Kendi kendine şöyle der: - Rabbim bana bunu yememi emretti, der ve ekler:

- Rabbim bana gücümün yetmeyeceği bir şeyi emretmez Onu yemeğe karar verir Dağa doğru yürür Yaklaştıkça dağ küçülür Tam yaklaştığı zaman koca dağ bir lokmaya dönüşür Onu tutup yer, baldan tatlı bulur Allah’a hamd eder, yürüyüp gider Bu sefer karşısına altından bir leğen çıkar Şöyle der:

- Rabbim bunu da saklamamı emretti Bir çukur kazıp onu gömer Yürür, az gittikten sonra dönüp bakar Leğenin toprak yüzüne çıkmış olduğunu görür Geri dönüp tekrar gömer Biraz gider, bakar ki, yine çıkmış Bir daha gömer, yine toprak üstüne çıkar Kendi kendine:

- Ben emredileni yaptım, diyerek bırakıp gider Bu sefer karşısına bir kuş çıkar Peşinden bir şahin onu kovalıyordur Kuş ona şöyle der:

- Ey Allah’ın peygamberi, beni sakla Bana yardım et Onu alıp koynuna saklar Peşinden şahin gelir, şöyle der: - Ey Allah’ın peygamberi, ben açım Sabahtan beri de bu kuşun peşindeyim Onu yakalamak istiyorum Kısmetime engel olma Kendi kendine şöyle der:

- Üçüncünün dileğini yapmam emri verildi, yaptım Dördüncüyü üzmemem emredildi Şimdi ne yapacağım Bu işe şaşıp kalır Sonra bıçak alır; kendi uyluğundan bir parça et kesip şahine atar; o da kapıp gider Daha sonra kuşu salar Bundan sonra, yürüyüp gider Kokmuş bir leş görür Onu da bırakıp oradan uzaklaşır Akşam olunca şu duayı yapar:


- Ya Rabbi, emrini yerine getirdim Bu işlerin manası ne ise bana bildir Daha sonra, rüyasında ona şöyle denilir: - Birinci görüp yediğin öfkedir Önce koca bir dağ gibi görülür; sabırla öfke yutulursa, baldan tatlı olur İkincisi iyi amelindir Ne kadar saklarsan sakla; yine meydana çıkar Üçüncüsü, sana bırakılan bir emanettir, ona hıyanet etme Dördüncüsü şudur: Bir insanın sana bir dileği ulaşırsa, onu yerine getir; isterse sana lâzım olan bir şey olsun Beşincisi ise gıybettir İnsanların gıybetini edenlerden ve gıybet ortamlarından uzaklaş


alıntı