Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Şaban ayı amelleri

hanne

Uzman Çavuş
Şaban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller
1- Her gün yetmiş defa şu zikri söylemek:

"Allah'tan bağışlanma ve O'ndan, tövbe (etme tevfikini) dilerim."2- Yine yetmiş defa şu şekilde Allah'tan mağfiret dilemek:

"Kendisinden başka ilâh olmayan;
Rahman, Rahim, diri ve varlık-ları ayakta tutan Allah'tan mağfiret diliyorum ve O'na tövbe ediyorum."

Bazı rivayetlerde "el-Hayyu'l-Kayyûm" kelimesi "er-Rahmâ-nu'r-Rahîm" kelimesinden önce zikredilmiştir.
Her ikisine de amel etmek iyidir.
Rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, bu ayın en faziletli dua ve zikri, istiğfar yani "Allah'tan mağfiret dilemek"tir.
Evet, bu ayda her gün yetmiş defa istiğfar eden kimse, diğer aylarda yetmiş bin defa istiğfar etmiş gibidir.


3- Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek;
bunu yapan kimsenin cesedini, Allah (cehennem) ateşine haram kılar.

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste,
İmam'a (a.s) recep ayının orucu hakkında sorulduğunda, o Hazret:
"Neden şabanın orucundan gafilsiniz?" buyurdu.


Ravi: "Ey Resulullah'ın (s.a.a) oğlu, şabandan bir gün oruç tutanın sevabı nedir?" diye sorunca,
"Cennettir, vallahi!" buyurdu.

Ravi tekrar: "Şaban ayında yapılan en faziletli amel nedir?" diye sordu.
İmam (a.s) şöyle buyurdu:
"Sadaka vermek ve mağfiret dilemektir."

" Kim, şaban ayında bir sadaka verirse,
Allah-u Teâlâ onu sizin deve yavrusunu büyüttüğünüz gibi büyütür
ve bilâhare kıyamet gününde Uhut dağı kadar büyümüş bir halde sahibine ulaşır."


4- Şaban ayında bin defa şu zikri söylemek:

"Allah'tan başka bir mabut yoktur.
Biz, dini O'na halis kılarak sadece O'na taparız. Müşrikler istemese bile."
Bu değerli amelin büyük sevabı vardır.
Kim bunu yerine getirirse, bin yılın ibadeti(nin sevabı) kendisi için yazılır.
5- Şabanın her perşembe günü iki rekât namaz kılarak,
her rekâtında bir defa Fâtiha ve yüz defa İhlâs Suresi'ni okumak.
Namazı bitirdikten sonra da yüz defa Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat getirmek.


Allah, bunu yapan kimsenin, dinî ve dünyevî hacetlerini yerine getirir.
Şabanın perşembe günlerinin orucu da müstehaptır.
Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir:


"Şabanın her perşembe günü gökler süslenir ve melekler şöyle dua ederler:
Ey Mabudumuz, bu günü oruç tutanı bağışla ve duasını kabul et."


Yine Nebevî bir hadiste şöyle geçer:
"Allah şabanın pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutan kimsenin, yirmi dünyevi ve yirmi uhrevi hacetini yerine getirir."6- Bu ayda Muhammed (s.a.a) ve Âl-i Muhammed'e (a.s) çok salavât getirmek.

 

zümrüt

Uzman Onbaşı


Ravi: "Ey Resulullah'ın (s.a.a) oğlu, şabandan bir gün oruç tutanın sevabı nedir?" diye sorunca,
"Cennettir, vallahi!" buyurdu.

Ravi tekrar: "Şaban ayında yapılan en faziletli amel nedir?" diye sordu.
İmam (a.s) şöyle buyurdu:
"Sadaka vermek ve mağfiret dilemektir."

" Kim, şaban ayında bir sadaka verirse,
Allah-u Teâlâ onu sizin deve yavrusunu büyüttüğünüz gibi büyütür
ve bilâhare kıyamet gününde Uhut dağı kadar büyümüş bir halde sahibine ulaşır."


4- Şaban ayında bin defa şu zikri söylemek:

"Allah'tan başka bir mabut yoktur.
Biz, dini O'na halis kılarak sadece O'na taparız. Müşrikler istemese bile."
Bu değerli amelin büyük sevabı vardır.
Kim bunu yerine getirirse, bin yılın ibadeti(nin sevabı) kendisi için yazılır.
5- Şabanın her perşembe günü iki rekât namaz kılarak,
her rekâtında bir defa Fâtiha ve yüz defa İhlâs Suresi'ni okumak.
Namazı bitirdikten sonra da yüz defa Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat getirmek.


Allah, bunu yapan kimsenin, dinî ve dünyevî hacetlerini yerine getirir.
Şabanın perşembe günlerinin orucu da müstehaptır.
Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir:


"Şabanın her perşembe günü gökler süslenir ve melekler şöyle dua ederler:
Ey Mabudumuz, bu günü oruç tutanı bağışla ve duasını kabul et."


Yine Nebevî bir hadiste şöyle geçer:
"Allah şabanın pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutan kimsenin, yirmi dünyevi ve yirmi uhrevi hacetini yerine getirir."6- Bu ayda Muhammed (s.a.a) ve Âl-i Muhammed'e (a.s) çok salavât getirmek.

__________________
 
Üst Alt