Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Uzaktan Yönetim Nedir

ulvi

Sayfa Yönetici
Yönetici
Yönetici
Ulvi Hocalar
20. yüzyıla kadar sömürgeciğiyle ünlü haçlı zihniyetine sahip batı dünyası, yeterince tecrübeye ulaşmış ve bu tecrübelerini masaya yatırarak akıl yolu ile uğradığı zararı en aza indirgeme gayretine düşmüştür.

Bu yüzyıla kadar geçen süreyi incelediklerinde görmüşlerdirki ekonumik ve maddi kazancı savaşlarla elde etmekle beraber aynı oranda kendileride zarara uğramakta ve kanları akmaktadır

Aynı zamanda tüm dünyada kendilerine karşı kazandıkları kin ve öfkede cabasıdır

Öncelikle savaş yoluyla bir ülkeyi ele geçirseler olacak olan nedir

O Ülkenin insanlarının kin ve öfkesi, bu insanları durdurabilmek ve kontrol altında tutabilmek, canlarını koruyabilmek ise bayağı büyük can , silah ve maddi külfet istemektedir

Bunun farkına varan batı dünyası, milleti millete teslim ety mantığının gelişöiş halini uygulamıştır. Yani misal olarak işgal ettikleri ülkeleri o ülkenin insanına değilde başka milletlerin insanına teslim ederek halkı halka kırdıran ve tüm toplumlara baskı uygulayan batı dünyası bu sefer ülke ve toprakları o ülkenin vatandaş ve milletine teslim etmeye başlamıştır

Bunu yapabilmek için ise bir tür uysallaştırma yani sanal köleleştirme politikası uygulayarak, o ülkenin milletlerini kendilerine tabi, kendi kültürlerine uygun ensesine vur ekmeğini elinden al insanlar topluluğuna dönüştürmüşlerdir

Zaten bir ülkeyi işgal etseler ellerine geçecek olan nedir, o ülkedeki değerli madenler ve sermaye.

Aklı ön plana çıkararak artık bunları alabilmek için savaşmaya ve kendi kanlarını akıtmaya gerek görmemişler ve bunları masa başında almaya başlamışlardır

Zaten içinde zenginlik olmasa toprağın anlamı nedirki, sayıları tüm topraklara yayılmaya yetmez

Bunun yerine tüm dünya topraklarını sömürgeleri haline getirmeleri daha efdal ve karlıdır

Zaten tüm dünyayı fethetmeye kalksalar güçleri yetmez

Bunun farkına varan batılılar, milletlerde bir tür uysallaştırma yani ehlileştirme politikası uygulamaya başlamışlarıdr

Öncelikle milletlerin öz benliğini oluşturan din, dil, ırk, ahlak gibi kavramları yıkmışlar ve içlerini fosaltarak değiştirmişlerdir

Yani Dinin adı İslam kalmış ama içi hırıstiyanlığa benzetilmiştir benzetmeyle anlatıcak olursak

Sonrada eğitim ve öğretimi özellikle medyayı el altında tutarak ve kullanarak halklara toplu bilnçaltı eğitim vermişlerdir

Milletlerin neye itibar ettiğini bularak itibar edilen kaynaklara sahih olmayan nesneler ve kişiler sokulmuş ve milletler gerçek değer verdiği şeylerden uzaklaştırılmıştır

Ama en acı olanı odurki sahte din alimleri çıkarılarak ve bunlar insanlara alim gösterilerek hatta bediizaman ilan edilerek görüşleri ve yazıları Kuranı Kerim 'in gerçeğiymiş gibi gösterilerek bizim Din 'imizin içi boşaltılmaya kalkılmış ve adı İslam içi hırıstiyan sempatizanı bir hale getirilmiştir

Ilımlı İslam yada hırıstiyanlarda cennetliktir, dava Allah 'ı reddedenlere karşıdır diyerek Peygamber Efendimiz 'i unutturmaya ve İmanın Şartlarından Olan Peygamberlere İman ve Kitaplara İmanı çürütmeye çalışan bediizaman eserleri Kuranı Kerim Tefsiri olarak nakledilmeye ve kabul ettirilmeye çalışılmıştır

Olayın özü incelendiğinde ise İmanın Şartlarından Birini kabul etmeyenin kafir olduğu hükmünü göze alırsak Kuranı kabul etmeyen hırıstiyanlar zaten kafirdirler

Kafirler ise cehennemliktirler

İkinci husus ise hırıstiyanlı Semavi bir Dinmidir yoksa putperestlikmidir

Şu anki hırıstiyanlık putperestliktir, Çünkü Allah 'ın Tekliğini inkar etmişler ve Allah 'tan başkasını ilah edinerek Allah üçtür demişlerdir

Yani şimdi İslamiyete yapmaya kalktıklarını zamanında kendi diğnlerine yapmışlarıdr ve adı hırıstiyanlık ama içi putperestlik olan bir din üretmişlerdir

Bunu bile bile bu zamanın sözde alimleri kabul edilen said gibi bazı sahte alimler hırıstiyanlığı bu putperest haliyle semavi bir din kabul ederek İslamiyetle eşdeğer tutmaya kalmışlardır

Ona göre La İlahe İllallah 'ın önemi vardır, Muhammedun Resulullah 'ın önemi yoktur çünkü tüm semavi dinler Allah 'ın Varlığını kabul için vardır şeklindeki yorumlarıyla İmanın şartlarından Peygamberlere İmanı önemsiz hale düşürmeye kalkmışlardır

Bunlarla ilgili belgeler ve açıklamalar zaman içinde sizlere aktarılacaktır

Hatta bu saidin talebelerinden bazıları papaya cenap gibi hitaplarda bulunarak bizlerde sizlerin misyonunun bir parçasıyız diyerek Dinleri bozmakla ünlü putperestliğin bir halkasının parçası olduklarının ispatını yapmışlardır

Zaman içinde pek çok şey açıklanacaktır

Ama herkes şunu bilmeliki bu Din asla değiştirilemez ve bozulamaz ne saidlerin gücü yeter buna nede fettoşların

Ya Asrı Saadete uyacaklar ve kendi ilahm yoluyla yazılmış hırıstiyan yandaşı eserlerine Kuranı Kerim Tefisir demeyi bırakacaklar yada Manevi Alemlerin tepkisiyle karşılaşacaklardır

Allah kişilerin zanlarından ve hüsnü niyetlerinden ırak ve uzaktır

En Doğrusunu Allah Bilir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
güncel
 
Üst Alt