Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Arama sonuçlarınız

 1. Gakkos23

  Üstad'ın Vasiyetnamesi

  İnşaallah kardeşim öyledir.Selam ve dua ile AEO.
 2. Gakkos23

  Milli şuur uyanıklığı

  MİLLİ ŞUUR UYANIKLIĞI Millî şuur, bir milletin, kendini duyması ve bilmesidir. Hem duyguya hem de düşünceye dayanan millî şuur, bir milletin mânevî kuvvetlerinden en önemlisidir. Milletlerin hayatını koruyan dört savunma hattından en geride olanı yâni sonuncusu ve en mühimi millî...
 3. Gakkos23

  Milli şuur uyanıklığı

  MİLLİ ŞUUR UYANIKLIĞI Millî şuur, bir milletin, kendini duyması ve bilmesidir. Hem duyguya hem de düşünceye dayanan millî şuur, bir milletin mânevî kuvvetlerinden en önemlisidir. Milletlerin hayatını koruyan dört savunma hattından en geride olanı yâni sonuncusu ve en mühimi millî...
 4. Gakkos23

  Niçin kurt - nasıl kurt

  NİÇİN KURT - NASIL KURT Bozkurt, bozkırların mağrur ve başeğmeyen hayvanıdır. Ona asla boyun eğdiremezsiniz. Hiçbir zaman evcilleşmez. İnsanla dost olabilir; ama yalnızca o kadar. Asla köpek ya da bir başka hayvan gibi insana boyun eğmez, köle olmaz. Çünkü Bozkurt, özgürlüğe tutkundur. Bir...
 5. Gakkos23

  Niçin kurt - nasıl kurt

  NİÇİN KURT - NASIL KURT Bozkurt, bozkırların mağrur ve başeğmeyen hayvanıdır. Ona asla boyun eğdiremezsiniz. Hiçbir zaman evcilleşmez. İnsanla dost olabilir; ama yalnızca o kadar. Asla köpek ya da bir başka hayvan gibi insana boyun eğmez, köle olmaz. Çünkü Bozkurt, özgürlüğe tutkundur. Bir...
 6. Gakkos23

  Kırk Hadis

  Kırk Hadis 1. “Her işittiğini söylemek, kişiye yalan olarak yeter.” (Müslim, İman 3) 2. “İki özellik vardır ki bunlar bir mü’minde bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlâk.” (Tirmizî, Birr 41) 3. “Kuvvetli mü’min Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlıdır.” (Müslim, Kader 8) 4. “Hiç...
 7. Gakkos23

  Klasik Hadis Usûlü ve Çağdaş Hadis Metodolojilerin Değeri Üzerine

  Klasik Hadis Usûlü ve Çağdaş Hadis Metodolojilerin Değeri Üzerine Herhangi bir ilim dalı hakkında konuşabilmek için, konuşmanın cereyan edeceği ortak bir dil ve üslup gerektiği gibi, konuların ele alınış tarzının da kendine özgü bir zeminde yürütülmesi gerekir. Esasen, bir ilim dalının usûlü...
 8. Gakkos23

  Hadisleri Alma Usûllerinden Sema ve Kıraat

  Hadisleri Alma Usûllerinden Sema ve Kıraat İslami yaşayışın temelini teşkil eden kaynaklardan ilki, Allah'ın Kitabı Kur'ân-ı Kerim, diğeri de, bu Kitab'ın hayattaki uygulama tarzı olan Rasûlu'nun sünneti/ hadisleridir. Sahabe, Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği ilahî dinin öğretilerini, son¬raki...
 9. Gakkos23

  Hadis Ve Hadis Çeşitleri

  Hadis Ve Hadis Çeşitleri Dinî literatürde hadis, “Hz. Peygamber'in sözü, daha sonra da O'nun söz, fiil ve takrirleri” için kullanılmıştır. Hatta sahabe ve tabiun söz ve fiillerine de -mevkuf ve maktu kayıtlarıyla da olsa- hadis denilmektedir. Bu manada hadis yerine haber kelimesini...
 10. Gakkos23

  Hadis Kaynaklarını Okuma Yöntemi ve Musanniflerin Dili

  Hadis Kaynaklarını Okuma Yöntemi ve Musanniflerin Dili Sünnetin önemini ve dindeki yerini bilmek kadar, sünnet verilerinin günümüze intikalini sağlayan kaynakların genel muhtevasını, tasnif sistemlerini ve ihtiva ettikleri hadislerin güvenilirlik derecesini bilmek de önemlidir. Hadis...
 11. Gakkos23

  Ermeni anayasası

  ERMENİ ANAYASASI "üçüncü Dünya Ermeni Kongresi" olarak da anılan 1985 Sevr Kongresi'nde kabul edilen Ermeni Anayasası'nın takdim konuşmasını yapan Kongre Başkanı Rahip James Karnuziyan, Ermenilerin bölünmelerinden büyük sıkıntı çekildiğini açıklayarak, bu sıkıntıların giderilmesini ve...
 12. Gakkos23

  Büyük ermenistan hayali

  BüYüK ERMENİSTAN HAYALİ "Büyük Ermenistan" Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan tarafından ortaya atılmıştır. Halep doğumlu olan Ter-Petrosyan'ın geçmişi ve düşünceleri, SSCB döneminde ülkede faaliyet gösteren tek siyasi parti olan Ermenistan Komünist Partisi'nin ilkelerine...
 13. Gakkos23

  Pkk ile ermeniler arasında 1987 yılında yapılan anlaşma

  PKK İLE ERMENİLER ARASINDA 1987 YILINDA YAPILAN ANLAŞMA 1987 yılında bölücü terör örgütü PKK ile Ermeniler arasında bir anlaşma yapılmıştır. Söz konusu anlaşmanın hükümleri şunlardır: Ermeniler PKK terör örgütü içinde eğitim faaliyetlerinde bulunacaklar PKK terör örgütüne...
 14. Gakkos23

  Pkk - asala ilişkileri

  PKK - ASALA İLİŞKİLERİ Uluslararası nitelikteki Ermeni terörizmi, 1973 yılında ortaya çıkarak 1974 Kıbrıs barış harekatını müteakip yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ve temsilciliklerimize yönelik sabotaj, suikast ve saldırı türü terör hareketleri ile kendini göstermeye...
 15. Gakkos23

  Pkk - ermeni işbirliği

  PKK - ERMENİ İŞBİRLİĞİ Ermeni terör örgütleri, dış dünyanın tepkileri üzerine 1980'li yıllarda taktik değiştirerek, PKK terör örgütü ile işbirliğine gitmişlerdir. 1984 yılında cereyan eden Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla PKK sahneye itilmiş ve Asala-Ermeni terörü geri plana...
 16. Gakkos23

  Ermeni terörü

  ERMENİ TERÖRÜ Türkiye açısından Ermeni sorununun önemli bir boyutu da, Ermenilerin Türklere karşı silahlı terör metodolojisini kullanmaya başlamalarıdır. Türk devlet adamlarına yönelik bu saldırgan strateji, ilk defa 1905'de II. Abdülhamit'e yapılan bombalı saldırı ile başlamıştır...
 17. Gakkos23

  Ermenilerin ermenilere zulmü

  ERMENİLERİN ERMENİLERE ZULMü Komitacı Ermeniler sadece Türkleri katliama tabi tutmakla kalmamış, aynı zamanda durumlarından şüphelendikleri ve Türklerin tarafını tuttuğunu düşündükleri Ermenilere de çeşitli zulümler yapmışlardır. 1890 Temmuzundaki Kumkapı gösterisinden sonra Hınçak...
 18. Gakkos23

  ığdır soykırım anıtı ve müzesi

  IĞDIR SOYKIRIM ANITI VE MüZESİ Ermenilerin yaptığı katliamların adına yapılmış anıt. (Iğdır) Kaynak: Türk Ermeni İlişkileri 21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış. 24-26 Nisan 1995 tarihleri arasında Iğdır'da düzenlenen "Tarihi Gerçekler ve Ermeniler" konulu Uluslar arası...
 19. Gakkos23

  Ermeni isyan ve katliamları

  ERMENİ İSYAN VE KATLİAMLARI Berlin Antlaşması'nın imzalanmasını izleyen dönemde Ermeni sorunu iki yönde gelişmiştir. Bunlardan ilki, Batılı devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki baskı ve müdahaleleri; ikincisi ise, Anadolu, Suriye ve Rumeli'de yaşayan Ermenilerin Anadolu'nun çeşitli...
 20. Gakkos23

  Istiklal marşı’nın tahlili

  İSTİKLAL MARŞI’NIN TAHLİLİ İstiklâl Marşı, Cumhuriyet'in ilânından önce 1921 yılında yazılmış olmakla beraber, Cumhuriyet'i müjdeler ve millî marş olarak kabul edildikten sonra, hemen her gün tekrarlandığı için, Atatürk ile beraber Cumhuriyet devrinin sembolü olur. Bu devirden sonra...
 21. Gakkos23

  İnhisarcı Yaklaşımın Sünnetin Anlaşılmasında Ortaya Çıkardığı Problemler

  İnhisarcı Yaklaşımın Sünnetin Anlaşılmasında Ortaya Çıkardığı Problemler Hem dinin temel kaynağı olması, hem de inanan insanın günlük hayatındaki işlevi açısından, anlama faaliyetinin en çok yoğunlaştığı alanlardan biri de sünnettir. Hadis ilimleri çerçevesinde sünnetin anlaşılmasına yönelik...
 22. Gakkos23

  İslam Öncesi Mekke

  İslam Öncesi Mekke Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi ve son peygamberi Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu sebeple ana...
 23. Gakkos23

  Hz. Peygamber devri kronolojisi

  HZ. PEYGAMBER DEVRİ KRONOLOJİSİ Mekke Dönemi 569 • Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi) • Sütannesi Halîme’ye verilmesi. 574 • Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi...
 24. Gakkos23

  Islam öncesi dönemde arabistan -ıı-

  İSLAM ÖNCESİ DÖNEMDE ARABİSTAN -II- Âlemlere rahmet olarak gönderilen Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)'in insanlığa tebliğ ettiği dini ve bu dinin toplum üzerindeki etkilerini anlamak için, Hz. Peygamber'in içinde doğup yetiştiği çevrenin etnik, coğrafi, sosyal, kültürel, iktisadi ve dinî...
 25. Gakkos23

  Islam öncesi dönemde arabistan -ı-islam öncesi arap toplumunda sosyal durum

  İSLAM ÖNCESİ DÖNEMDE ARABİSTAN -I- İSLAM ÖNCESİ ARAP TOPLUMUNDA SOSYAL DURUM Toplumsal Yapı Arap yarımadası üzerindeki sosyal hayatın şekillenmesinde, hiç şüphe yok ki bölgenin içinde bulunduğu coğrafi ortamın ve iklim özelliklerinin önemli bir etkisi olmuştur. Nitekim vahalarda yaşayan...
 26. Gakkos23

  İlk Vahyin Gelişi

  İlk Vahyin Gelişi Hz. Muhammed (sav)’in Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilişi kırk yaşında olmuştur. Kâbe’nin tamiri ve Hacerülesved’in yerine konulmasından sonra onun, Allah hakkında düşünmeye, O’na nasıl iman ve ibadet edileceğini araştırmaya daha fazla yöneldiği...
 27. Gakkos23

  İlk Müslümanlar

  İlk Müslümanlar Hz. Peygamber o andan itibaren çevresindeki insanları İslâm dinine davet etmeye başladı. Bu davet üç yıl kadar gizlice sürdü. Hz. Hatice’nin ardından yakın dostu Ebû Bekir, Ali b. Ebû Tâlib ve Zeyd b. Hârise, kızları Zeyneb, Rukıyye ve Ümmü Külsûm müslüman oldu. Bunlardan...
 28. Gakkos23

  DİN VE TOPLUM (Başbuğ'dan)

  DİN VE TOPLUM (Başbuğ'dan) İnsanlar inanç sahibi olmak ihtiyacındadırlar, inanmak ihtiyacındadırlar. İnançsız insan boş bir kabuk gibidir. İnançsız insan pusulasız, dümensiz bir gemi gibidir. En eski çağlardan beri insan toplulukları gerek kâinat hakkında, gerekse sürdükleri yaşayışla ilgili...
 29. Gakkos23

  Başbuğ'un Dış Politika Hakkındaki Görüşleri

  Başbuğ'un Dış Politika Hakkındaki Görüşleri Tarihte Türk Milleti kadar devamlı ve silsile halinde devlet ve Hakanlıklar kurmuş bir başka millet gösterilemez. Hem de dünyanın bir çok yerlerine yayılarak ve muhtelif zamanlarda yeniden dirilerek, başa geçerek, dünyada söz sahibi...
 30. Gakkos23

  Alparslan türkeş'in milliyetçilik anlayışı

  ALPARSLAN TüRKEŞ'İN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI 1- Türk Adı ve Kavramı Türk milleti tarihin en eski milletlerinden birisidir. Bu milletin adı olan "Türk" sözü ise eski çağlardan bu yana kullanılmaktadır. O dönemlerde atalarımızın "yazılı belge" bırakma geleneği bulunmadığı için. Türkler...
 31. Gakkos23

  Türkiye Türklerindir!

  Türkiye Türklerindir! Fitne, cehalet, ihanet, gaflet aldı başını gidiyor. Koca koca profesörler, “Türkçe kelimelerin yüzde 80’i Arapça, Rusça, Yunanca, İngilizce gibi çok farklı dillerden geliyor” diye inciler yumurtluyor. Hani hakaret eden kutsanıyor ya, Türkçenin tarihî gelişimi ve dünya...
 32. Gakkos23

  Üstad'ın Vasiyetnamesi

  Üstad'ın Vasiyetnamesi VASİYET 1 — Bu vasiyet, çoluk-çocuğumun ve şahsî yakınlarımın dar ve hususî kadrosundan ziyade, onların da içinde olduğu geniş ve umumî zümreyi muhatap tutuyor. Başta gerçek Türkün ruh köküne bağlı yeni gençlik, şu kadar yıllık mücadele hayatımda beni okumuş veya_...
 33. Gakkos23

  Kaldırımlar 3

  Kaldırımlar 3 Bir esmer kadındır ki, kaldırımlarda gece, Vecd içinde başı dik, hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine, bir ân, gözüm değince, Yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, Tutmak, tutmak isterim, onu göğsüme alıp. Bir türlü...
 34. Gakkos23

  Kaldırımlar 2

  Kaldırımlar 2 Başını bir gayeye satmış kahraman gibi, Etinle, kemiğinle, sokakların malısın! Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi, Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın! ****** yataklardan kaçtığın günden beri, Erimiş ruhlarınız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş, onun...
 35. Gakkos23

  Kaldırımlar 1

  Kaldırımlar 1 Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, Sanki beni bekleyen bir hayâl görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn cin uykuda, yalnız iki...
 36. Gakkos23

  Ramazan Ayının Bereketi

  Ramazan Ayının Bereketi Feyiz dolu bir ayın rahmet sağanağı altında ömrü bereketlendirmenin ilk günündeyiz Hüşyar bir kalbin emanetleri ile hazırlandık bugüne Niyetlendik oruç/savm ibadetine Dün akşam kimseye randevu vermeden teravihe koştuk Bir arada göremediğimiz mahallemizin farklı...
 37. Gakkos23

  MEVLANA HALİD ZİYAUDDİN BAĞDADÎ (Kuddise Sirruh)

  MEVLANA HALİD ZİYAUDDİN BAĞDADÎ (Kuddise Sirruh) Mevlânâ Hâlid hazretleri zahirî ve bâtınî ilimleri zâtında toplamakla "iki kanatlı" mânâsına zül'cenahayndir. Büyük bir âlimdir, itikadda mezhebi Eş'arî, tarîkatı Nakşbendî-Müceddidî, meşrebi Kadirî, Sühreverdî, Kübrevî ve Çeştî'dir. Bu beş...
 38. Gakkos23

  Kainat,insan ve radyasyon

  KAİNAT,İNSAN VE RADYASYON Kainat; 13 milyar 700 milyon yıl önce meydana gelen çok şiddetli bir patlamanın sonucu; mekan, zaman ve maddenin yaratılması ile oluştu. Önceleri evrenin yaşı 15-20 milyar arasında tahmin ediliyordu ama artık bu oluşumu ±%1 hata ile kesin olarak biliyoruz...
Üst Alt