Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Amerikan Merkez Bankası (FED)’in Sahipleri ve Hanedanlar

Gökhan

Çavuş
17 Eylül 2015

Amerikan Merkez Bankası (FED)’in sahipleri kimler ?

FED bugün faiz arttırır mı ?

Amerikan Merkez Bankası (FED) in sahibi Amerika Birleşik Devletleri değildir. FED, özel bir bankadır.
Bilindiği gibi, ABD’de 12 FED ( Merkez Bankası) vardır. Bunların en güçlüsü New York FED’ dir. Aşağıda, FED’in sahiplerinin kimler olduğunu şaşırarak okuyacaksınız. Ancak, öncelikle, “FED bugün faiz arttırır mı” sorusunu yanıtlamalıyız :

FED, bugün faiz arttırır mı?

FED’ in sahipleri olan, aşağıda isimleri bildirilen aileler, bugün aslında siyasi sonuçları olan bir karar verecekler. FED’ in faizleri önemli ölçüde arttırması, toparlanmakta zorlanan ve hassas dengelere sahip, Amerikan ekonomisini zor durumda bırakacaktır. 6 trilyon dolarlık kredi kullanan ve bu kredilerle ancak dönebilen Amerikan küçük ve orta boy işletmeleri faiz artışı ile büyük zarara girecekler ve Amerikan ekonomisi yeniden bir darboğaza girecektir. Bu nedenle, eğer FED Amerikan ekonomisini düşünerek bir karar verirse, ya faiz artışını yeniden erteleyecek, ya da piyasaları alıştırmak için çok az ve şimdilik kayda değer olmayan bir faiz artışı yapacaktır. FED’in faizleri arttırmayıp, “çok ihtimalli görüşler açıklaması” piyasalarda ki dolar spekülasyonlarının devam etmesi anlamına gelecektir. Bundan da, söz konusu spekülatörlerin en büyükleri olan FED’in sahibi olan aşağıdaki ailelere yarayacaktır. Öte yandan, FED faizleri önemli ölçüde arttırırsa Obama Yönetimi zor durumda kalacak ve FED’in Obama Yönetimi ile arası açılacaktır.
Kanımızca FED, ya faizleri arttırmayarak bir süre daha spekülasyonlara izin verecek, ya da itiraz etmeye değmeyecek oranlarda arttırarak ne Amerikan ekonomisini zora sokacak, ne de spekülasyonlara izin verecektir.
Erol Bilbilik’in “İlk Kurşun” da FED ile ilgili yayımladığı makaleyi okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz :
12 ABD FED?in sahibi 8 ailedir. Bu ailelerden dördü ABD’ de, dördü ise ABD dışında yaşamaktadır.

ABD’ de yaşayan 4 aile şunlardır :

1. Rockefeller ailesi
2. Goldman Sachs ailesi
3. Lehman Brothers ailesi
4. Kuhn Loebs ailesi


ABD dışında yaşayan 4 aile ise aşağıdaki gibidir :

1. Rothschild ailesi (TheRothschilds of Paris andLondon)
2. Warburg ailesi (Warburgs Bank of Hamburg)
3. Lazard ailesi (TheLazardsBrothers of Paris)
4. Moses Seifs ailesi (The Israil Mosses Seifs of Rome)


Aşağıdaki 10 banka ise ABD’ deki 12FED in tümüne yakınını kontrol etmektedir:

1. NM Rothschild of London
2. Rothschild Bank of Berlin
3. Warburgs Bank of Hamburg
4. Warburgs Bank of Amsterdam
5. Lehman Brothers of New York
6. Lazard Brothers of Paris
7. Kuhn Loeb Bank of New York
8. The Israel Moses Seifs Bank of Italy
9. Goldman Sachs of New York
10. J.P. Morgan Chase Bank of New York

ABD’deki tüm FED lerin en büyük hisselerine David Rockefeller, Rothschilds, Paul Warburg, Jacob Shiff ve James Stillman aileleri sahiptir.

Amerikalı ünlü tarihçi Dr. CarolQuigley, “Trajedi-Umut” adlı kitabında “Küresel Yönetim Karargahı” İsviçre’nin Basel kentinde bulunan The Bank of International Settlements (BIS)- Uluslararası Varlıklar Bankası(BIS) hakkında özetle şu bilgileri veriyor :

Bankanın sahipleri dünya bankacılık devi 4 gruptur :

1. Bank of America (Rockefeller ailesi)
2. Citi Group ( Rockefeller ailesinin kontrolü altındadır)
3. Welles Fargo ( Rockefeller ailesinin kontrolü altındadır)
4. J.P. Morgan Chase ( Morgan ailesi)


Bu gruplarda ağırlıklı olarak Rockefeller, bir ölçüde de Rotschild ailesi hakimdir.
Rockefeller tarafından dünyanın en güçlü özel bankası olarak kurulan,The Bank of International Settlements (BIS) ? Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS), ABD’ deki FED lerin yanı sıra, Bank of England, Bank of Italy, İsviçre Ulusal Bankası, Hollanda Bankası, Almanya Bankası, Fransız Bankası ve Kanada Bankasının da sahibidir.

Dr.Quigley’e göre Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS), bütün batı ülkeleri ve gelişmekte olan ulus devletlerin bankacılık sistemlerini kontrolünde bulundurmaktadır.

Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS) in “Küresel Merkez Karargahı” , İsviçre’ nin Basel kentinde, yıl boyunca yoğun karla ve sık ormanlarla kaplı Alp Dağlarının zirvesindedir. Bilderberg toplantılarının yapıldığı Davos kasabası da aynı bölgede yer almaktadır.

Karargahın İsviçre’ de olması şaşırtıcı olsa da tesadüf değildir. Karargahın burada oluşturulması on yıllar öncesinde küresel kapitalizmin çekirdek örgütü olan ve merkezi New York’ ta bulunan Dış İlişkiler Konseyi(CFR) elitlerince kararlaştırılmıştır.

Bu yerin seçilme nedeni, dış dünyadan kendilerini saklayarak bir araya gelmek ve dikkat çekmeden çok gizli kararlar alabilmektir. Onbinlerce dönüm ormanlık arazide yer alan Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS) karargahının yakınında Gladio’nun kurulma kararının alındığı, P-2 İtalyan Hür Masonlarının “Alpino Locası” da bulunmaktadır. P-2 Locasının bulunduğu yerin yakınında, 2. Dünya savaşı öncesinde ve esnasında Adolf Hitler’ in tüm kararlarını aldığı ve savaşı yönettiği ana savaş karargahı olan “Nazi International” de bulunmakta idi.


Afrika Boynuzu?nda bulunan Cibuti Özerk Cumhuriyeti’ne, ABD’nin Afrika’daki gizli operasyonlarını gerçekleştirmek üzere yerleştirdiği Afrika Komutanlığı (African Command) Ordusunun, gerçekte İsviçre’ de bulunduğu 2011 yılında ortaya çıktı. Şüphesiz ki görevi aynı bölgede bulunan Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS), P-2 İtalyan Locası, P-26 İsviçre Locası, İsviçre Bankası ve Zionist World Organisation Center(ZWO) ın güvenliğini sağlamak ve dünyanın gizli kasası İsviçre’de operasyonlar gerçekleştirmekti.

Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS) karargahı ve P-2 İtalya Mason Locasının bulunduğu alanlarda yol ve elektrik enerjisi direkleri yoktur. Nedeni de kontrolsüz sızma ve elektronik dinlemeyi önlemektir. Önleme Laser Yüksek Teknolojisi kullanımıyla yapılmaktadır.

David Rockefeller, Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS) karargahında, Prof. Henry Kissinger, Prof. Zbigniev Brzezinsky ve diğer kurmaylarıyla bir çok gizli kararlar almış ve operasyon gerçekleştirmiştir. ABD’nin Avrupa Birliğine dayattığı Basel-1, Basel-2 ve Basel-3 kararları da bunlar arasındadır.

Emperyalist Küresel Kapitalizm, dünya hegemonyasını bu yapılanmalarla dayatmaya ve devam ettirmeye çalışmaktadır.

EROL BİLBİLİK
İLK KURŞUN
 
Üst Alt