Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Arapça Gramer Dersi 1

F@lsefe

Uzman Onbaşı


:Bismillah diyelim baslayalım önce harflarden söz edecegim .cünkü harf:bir sesin yazıdaki
işaretidir.isterseniz önce kendi dilimizdeki harflerden bahsedelim biraz ‘’türkcedeki harfleri ya sessiz yada sesli diye sesli 8 tanedir.bunlar sesiz harflerin seslendirriler.Sessiz harfeler başlı başına sesleri yoktur .
Yanına bir sesli bulunmazsa o sessiz harf seslendirilmez.(k) (L) (m) sessiz harfleini (A) (E) harflerinin yardımı olmaksızın okumanız mümkün degil dir şimdi arap alfabesinden söz edelim arap alfabesi 28 harf var bunlar dilimizdeki gibi sesli ve sesiz olmak üzere ikiye ayırmıyoruz.tamammı sessiz harften olusuyor.ancak bunları seslendirme işaretleri var yani türkcedeki sesli harflerin işlevini yapan seslendireme işaretleri bunlara (hareke diyoruz) üc temel seslendirme işareti (hareke) var.
Bunlar üstün esre ve ötredir.

1.kelime çeşitleri:Kelime anlamları bakımından bir takım bölümlere ayrılır.Bu bölümlerin her birine kelime çeşidi denir. Bunları sizde biliyorsunuz. Dilimizdei kelime çeşitleri şunlardır.sıfat ,fiil,zamir,zarf,baglaç,ünlem,isim oysa Arapçada kelime çeşitleri cok daha azdır.sadece üç çeşit kelime vardır.Bunlar:isim ,fiil,ve harftir.önce bir tanımımlarını yapalım ..

İsim:varlıkları tanıtmak için kullanılan ve anlamı zaman baglı olmayan kelimelerdir.(varlıkları tanıtmak için kullanılan )dedik varlıklar deyince hemen aklımıza insan ,hayvan,bitki,ve cansız varlıklar gelmesi gayet tabii.(anlamı zamana baglı olmayan) deyince de zamir,sıfat gelmelidir.(ben, sen ,..güzel ,çirkin.. v.s)

Fiil: bir eylem bildiren yani varlıkların yaptıkları işleri oluşları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan kelimedir.

Harf:kendi başına anlamı olmayıp ,cümlenin kelimeri arasında manası ortaya çıkan kelimelerdir.Şu halde zarf, edat, baglaç, ünlem gibi türkcede müstakil bir kelime cesidi kabul edilen kelimeler Arapçada harf kabul edilir..

2. isimlerin özellikleri:isimlerin iki özellikleri var,arapcada isimler derken (sıfatve zamirleri de saydigimzı biliyorsunuz)evet isimlerin iki özelligi var demiştik.1.özellik: belirlilik ve belirsizlik
2. özellik: erilik ve dişilik
Şimdi ismin özelliklerinden 1.görelim ..
.1.özellik: A(Belirlilik) :arapca da isimlerin belirli oldugunu göstermek için başlarına tanım harfi olan elif –lam (ال)getirilir.Başına ال (elif lam )takısı olan belirli bir şeyi gösteren kelimelerdir.bu takı türkçde ye mana olarak tercüme edemiyoruz.ancak şunu söyleyeyım size İngilizce biliyorsanız bu takının (The) ye tekabül ettigini bilmemiz epeyce işimizi kolaylaştıracacak..

Şunlar ال(elif –lam) ın önemli özelliklerinden
- الtakısı kelime türlerinde yalnızca isimlerin başına yer alır ..(fiiller ve harflerin ل ا (elif-lam ) takısı almaz.
-bir isimi belirli yapmak için başına getirilirler.
-imla yönünden kelimeye bitişik yazılır..
- ال (elif-lam )takısı her zaman bilinen belli bir şey gösterir.
Misaller: .
(bildigimiz belli) ögrenciالْطَّالِب

Bildigimiz belli kalem الْقْلُمَ
Bildigimiz belli kitap الْكِتَابِ

B.Belirsizlik: isimlerin oldugunu göstremek için sonlarına belirsizlik takısı olan tenvin getirilir.tenvin nedir?bilidiginizi sanıyorum genede söyleyeyim

İki üstün ,iki esre, iki ötre.. "_ٌ " ….
Tenvinin özelliklerinden :
-kelime türlerinden yalnız işimlerin sonunda yer alır.
-bir ismin belirsiz yapmak için sonuna tenvin getirilir.
-türkçede (bir) kelimesinin karşılıgıdır.(tabi bu Türkçede sayı sıfat (bir)e karıştırmamalıdır.)
-tenvin( elif-lamın) tam zıddıdır.

Misaller: Herhangi bır kalem قَلْمٌ
Herhangi bir kitap كِتَابٍ
Herhangi bir ögrenci طَالِبٍ


Belli bir kelimeden söz ediyorsak başına ل ا getıyoruz belirsiz yapmak içinde "_ٌ " tenvin getıyoruz demiştik şimdi bir isim hem tenvınlı hemde eliflamlı olmaz bu birinci kuralımız bu . .misal: ٌ ..الْوَلَد
gibi olmaz
Ders sonlarında sizlere kelimeler verecegim ve böylelikle kelime dagarcımız gelişmeye başlayacakinş..

Örgenci اَلطَّـالِبُ
Doktor َالْطَّبِيْبُ
Ögretmen مُعَلِّمُ
Eşek اَلْحِمَـارُ
Köpek اَلْكَلْـبُ
Çiçek اَلزَّهْـرَةُ
Araba سَيَّارَةٌ
Kapı اَلْبَابُ
Küçük صَغِيْرٍ
Güzel جَمِيْلٌ
Seyahat سَفَرٍ
Büyük الْكَبِيْرَةُ


----------------------------
 
Üst Alt