Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Arapça Gramer Dersi 9

F@lsefe

Uzman Onbaşı
CÜMLE

Arapçada cümle ikiye ayrılır:
1.isim cümlesi
2.fiil cümlesi
1.isim cümlesi: isim(belirsiz)+isim (belirli) اَلِْأسْمُ + اِسْمُ

1.isim cümlesi:isimle başlayan cümleye isim cümlesi denir.isim cümlesi iki ögeden meydana gelir.
a.isim ال(eliflam)lıyani belirli bir kelime
b.isim tenvinli olacak ,yani belirsiz..


birinci ال lı isme ,cümleye başlanılan ilk ismin manasına mübteda diyoruz.ikinci nekire (belirsiz)isme birinci kelimenin yani mübtedanın haberinin nasıl oldugunu ,küçük mü ,faydalı mı, uzak mı ,v.s verdigi için haber diyoruz. Şu halde şöyle formül etsek :

(cümlenin ikinciismi) + (cümlenin ilk ismi)
HABER + MÜBTEDA
(belirsiz) + (belirli)
HABER + MÜBTEDA
Bundan mübtedenin belirli bir isim ,heberinde belirsiz bir isim oldugunu kolayca anlarız.tekrarlıyoruz:isim cümlesi bir belirli isimle başlıyor.buna mübteda diyoruz.mübtedaya ait haberi veren kelime cümlenin ikinci diziliş aynen böyle.Türkçe söyleyelim .
Kitap faydalıdır. Cümlenin (faydalıdır) kelimesi kitabın nasıl oldugunu hakkında bize bilgi veren kelimedir. Ve haberdir. Bu cümleyi Arapçada aktarmak istersek faydalıdır,ikinci kelime (haber) olacak .uygulayalım..

KİTAP FAYDALIDIR
MÜBTEDA HABER
HABER اَلْكِتاَبُ مُفِيدٌ MÜBTEDA
(not:arapcanın sagdan sola yazıldıgını unutmayalım.)

İsim cümlesini (yani mübtede haber)cümlelerini türkceye kitap faydalıdır.adam yaşlıdır,hava güzeldir,şeklinde tercüme ettigimizin farkındamısınz?şimdi hava güzeldir, cümlesini Arapça ifade edelim.güzel جَمِيلٌ hava اَلْجَوُّ tek yapacagımız sey kelimeleri isim cümlesi formülünde koymaktır.
HABER + MÜBTEDA
جَمِيلٌ Haber + اَلْجَوُّ mübteda , güzeldir hava

اَلْجَوُّ جَمِيلٌ hava güzeldir

Kural:
-Haberin yeri daima mübtedadan sonra olacak dikkat edin ;
اَلْجَوُّ جَمِيلٌ

-mübtada nın sonharekesi daima ötrelidir.haberinde son harekesi daima ötrelidir. gibi. اَلْكِتاَبُ مُفِيدٌ
اَلْقِطاَرُ سَرِيعُ tren süratlidir.


اَلْتُّفّاَحَةُ حُلْوَةُ elma tatlıdır

اَلْتُّفّاَحَةُKelimesi müennes (dişil) bir kelimedir.çünkü sonundaki yuvarlak ta dişilik işaretlerindendir.burada bilmemiz gereken bir kural daha var :
Eger mübteda erkek olursa haberdeerkek olur. Dişi olursa dişi olur.

Karşılaştırın: اَلْقِطاَرُ سَرِيعُ ۱

الْسَّيّاَرَةُ سَرِيعَةُ ۲

1.örnekte mübteda اَلْقِطاَرُ erkek .haberin de erkek olması gerekir.
2.örnekte mübteda الْسَّيّاَرَةُ dişi .heberinde dişi olması gerekir.

Şu örnekleri inceleyin .göreceksiniz.اَلِْأسْمُ + اِسْمُ (isim(belirsiz)+isim (belirli))formülümüzden dışarı çıkmayacagız..

Cadde kalabalıktır. اَلشَارِعُ مُزْدَحِمُ
Su tatlıdır. اَلْماَءُ عَذْبُ
Hava soguktur اَلْجَوُّ باَرِدُ
koşmak faydalıdır اَلْجَرْىُ مُفِيدٌ
ev geniştir. اَلْبَيتُ وَاسِعُ
 
Üst Alt