Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Arapça Gramer Terimleri

F@lsefe

Uzman Onbaşı
Arapça Gramer Terimleri

1ـ كلمة
kelime

2ـ حرف

Harf

3ـ لفظ ـ تلفظ

Lafız - Telâffuz

4ـ لهجة

Lehçe

5ـ عامية

Şive (ağız) (Avam)

6ـ فعل

Fiil (Eylem)

7ـ فاعل

Fail (Özne/ Yüklem)

8ـ نائب فاعل

Naibi Fail (Özde r16;r16;Sözder17;r17; Özne)

9ـ فعل مجهول

Edilgen Fiil (Belirsiz Fiil)

10ـ فعل معلوم

Etken Fiil (Belirli Fiil)

11ـ الأفعال الخمسة

Beş İsimler

12ـ الفعل المركب

Birleşik Fiil

13ـ تصريف

Çekim

14ـ المزيد من الأفعال

Türemiş Fiiller

15ـ فعل ماضي

Mazi Fiil

16ـ فعل مضارع

Muzari Fiil

17ـ الفعل المضارع المستقبل

Gelecek Zaman Fiili

18ـ الفعل المضارع الحالي

Şimdiki Zaman Fiili

19ـ فعل أمر

Emir Fiili

20ـ أفعال القلوب والتّحويل

Görüş ve Değiştirme Fiilleri

21ـ الفعل اللاّزم

Geçişsiz Fiil

22ـ الفعل المتعدي

Geçişli Fiil

23ـ المجرّد من الأفعال

Yalın Fiiller (Kök Fiiller)

24ـ المشتقات ـ الإشتقاق

Yapım Ekleri

25ـ فعل المدح

Övme Fiiller

26ـ فعل الذّم

Yerme Fiiller

27ـ فعلا التّعجب

Şaşma Fiiller

28ـ تصريف الفعل

Fiil Çekimi

29ـ أنواع الفعل

Fiil Çeşidi

30ـ أوزان الفعل الثلاثي

Üçlü (Sülasi) Fiil Kalıpları

31ـ أوزان الفعل الرّباعي

Dörtlü (Rubai) Fiil Kalıpları

32ـ أوزان الفعل الخماسي

Beşli (Humasii) Fiil Kalıpları

33ـ أوزان الفعل السّداسي

Altı (Südasi) Fiil Kalıpları

34ـ تصريف الماضي

Mazi Çekimi

35ـ تصريف المضارع

Muzari Çekimi

36ـ تصريف المضارع المجهول

Muzari Meçhul Çekimi

37ـ تصريف المضارع منصوباً ومجزوماً

Mansub ve Meczüm Muzari Çekimi

38ـ الأدوات النّاصبة للمضارع

Muzariyi Nasb Eden Edatlar

39ـ الأدوات الجازمة للمضارع

Muzariyi Çezm Eden Edatlar

40ـ الأمر من الأفعال الطّلبية

İstek Kiplerinden Emir

41ـ الفعل المؤكد وتصريفه

Pekiştirmeli Fiil ve Çekimi

42ـ الفعل المزيد

Türemiş Fiiller

43ـ الفعل المجرّد

Yalın Fiiller

44ـ أوزان الفعل الرّباعي

Dörtlü Türeme Kalıpları

45ـ أوزان الفعل الخماسي

Beşli Türeme Kalıpları

46ـ أوزان الفعل السّداسي

Altı Türemiş Kalıpları

47ـ المجرّد للأفعال الرّباعية

Dörtlü Yalın Fiiller

48ـ المجرّد للأفعال الثلاثية

Üçlü Yalın Fiiller

49ـ أفعال التّعجب

Taaccub r11; Hayranlık Fiilleri

50ـ الأقسام (الأفعال السّبعة

Fiillerde Yedi Gurup (Aksam-i Seba)

51ـ قياسي

Kurallı

52ـ سماعي (غير قياسي

Kuralsız (Duyarak)

53ـ الأفعال المبنية

Mebni Fiiller

54ـ الأفعال المعربة

Murab Fiiller

55ـ أفعال القلوب والتّحويل

Görüş ve Değiştirme Fiilleri

56ـ إسم

İsim

57ـ إسم مركب

Mürekkep İsim

58ـ تصريف الإسم

İsim Çekimi

59ـ إسم منسوب

Mensubiyet İsmi (İsm-i mensu / İlgi İsmi (Sıfatı)

60ـ إسم إشارة ـ أسماء الإشارة

İşaret İsmi(ler)

61ـ إسم موصول

İlgi Zamiri

62ـ إسم إستفهام

Soru Zamiri (İsmi)

63ـ ضمير ج/ ضمائر

Zamir / Zamirler

64ـ ضمير متصل

Bitişik Zamir

65ـ ضمير منفصل

Ayrı Zamir

66ـ ضمير رفع متحرك

Harekeli Özne Zamiri

67ـ تأكيد

Tekit

68ـ ضمير مستتر

Gizli Zamir (İyelik Zamiri)

69ـ مفعول به (صريح

Nesne

70ـ مفعول به غير صريح

Tümleç

71ـ إسم جنس

Cins İsmi

72ـ إسم علم

Özel İsim

73ـ إسم مادة

Somut İsim

74ـ إسم معنى

Soyut İsim

75ـ إسم تصغير

Küçültme İsmi

76ـ إسم جمع

Topluluk İsmi

77ـ مبالغة

Abartı (Mübalağa)

78ـ الصفة والموصوف

Sıfat Tamlaması

79ـ موصوف ـ موصوف

Sıfat (Niteleyen) r11; Mevsuf (Nitelenen)

80ـ الإضافة / الإضافات

İsim Tamlamaları (İzafet)

81ـ مضاف ـ مضاف إليه

Muzaf (Tamlanan) r11; Muzafun İleyh (Tamlayan)

82ـ الصّفة المشبهة

Sürekli Sıfat (Sıfat-ı Müşebbehe)

83ـ مفعول مطلق

Mutlak Mef'ul = Durum Zarfı

84ـ مفعول لأجله

Mef'ulu Lieclih (Belirli Nesne) = Durum Zarfı

85ـ مفعول معه

Mef'ulu Maah (Birlikte, Beraber)

86ـ مفعول فيه

Mef'ulu Fih

87ـ حال

Hâl = Durum Zarfı

88ـ مستثنى

Müstesnâ (Dışında)

89ـ ظرف مكان

Yer ( ve Yön) Zarfı

90ـ ظرف زمان

Zaman Zarfı

91ـ إسم تفضيل

Üstünlük, Kıyaslama İsmi (İsmut Tafdil)

92ـ مفرد

Tekil

93ـ مثنى

İkili

94ـ جمع

Çoğul

95ـ الأعداد

Sayılar

96ـ العدد الأصلي

Asıl Sayılar

97ـ العدد الترتيبي

Sıra Sayılar

98ـ 1ـ تميز العدد 2ـ تميز الكيل 3ـ تميز المقياس

1- Miktar 2- Tartı 3- Ölçü

99ـ بناء الكلمة

Kelime Yapısı

100ـ أنواع الكلمة

Kemle Çeşidi (Çeşitleri)

101ـ إسم الألة

Âlet İsmi

102ـ إسم الفاعل

İsm-i Fail

103ـ إسم المفعول

İsm-i Meful

104ـ إسم (صيغة المبالغة

Mubâlaga Sigası; İsm-i Mübalağa ( Abartma İsm-i)

105ـ حروف الجر

Harfi cerler

106ـ أداة ج/ الأدوات

Edat(lar)

107ـ أنواع الجمع

Cemi (Çoğul) çeşitleri

108ـ جمع مذكر سالم

Cem-i Müzekker Salim (Düzenli Erkek Çoğulları)

109ـ جمع مؤنث سالم

Cem-i Müennes Salim (Düzenli Dişi Çoğulları)

110ـ جمع تكسير

Kırık Cemi

111ـ أسم المرّة

Bir Defa Oluş İsmi

112ـ أسماء الفعل

İsim Fiilleri

113ـ أدوات الإستثناء

İstisna Edatları (Harfleri)

114ـ همزة الوصل

Hazmet Vasıl

115ـ همزة القطع

Hazmet Katı

116ـ المزيد من الأسماء

Türemiş İsimler

117ـ المجرّد من الأسماء

Yalın İsimler (Kök İsimler)

118ـ تمرين ج / تمرينات

Alıştırma (lar)

119ـ سؤال ج / أسئلة

Soru (lar)

120ـ الأسماء السّتة

Altı İsimler

121ـ المعرفة

Belirli (Marife)

122ـ النكرة

Belirsiz (Nekre)

123ـ ضمير عائد

Aid Zamir

124ـ مبتدأ

Mubteda

125ـ خبر

Haber

126ـ شبه جملة

Şibh-i Cümle

127ـ النّداء (المنادى

Nida (Münade)

128ـ كان وأخواتها

Kane ve Kardeşleri

129ـ إنّ وأخواتها

İnne ve Kardeşleri

130ـ كاد وأخواتها

Kade ve Kardeşleri

131ـ الأحرف المشبهة بليس

Leyse ye benzeyen Edatlar

132ـ لا النافية للجنس

Cinsi Nefi eden lam

133ـ التوابع

Tevabi (Tabiler, Bir öncesine tabi olanlar)

134ـ نعت (صفة ـ توكيد ـ بدل ـ عطف

Sıfat r11; Tekit (Cümle Vurgusu) r11; Bedel r11; Atıf

135ـ مصدر ج/ مصادر

Mastar(lar)

136ـ إسم النوع (الهيئة

Durum İsmi

137ـ المصدر الميمي

Mimli Mastar

138ـ جملة تأكيد

Cümle vurgusu

139ـ الجملة الخبرية

Haber Cümlesi

140ـ الجملة الإنشائية

İnşa Cümlesi

141ـالجملة البسيطة

Basit Cümle

142ـ الجملة المركبة

Mürekkep Cümle

143ـ الجملة الأصلية

Aslı Cümle

144ـ الجملة الفرعية

Feri Cümle

145ـ الجملة التامة

Tam Cümle

146ـ الجملة الناقصة

Nakız

147ـ الجملة المفيدة

Faydalı Cümle

148ـ الجملة الإسمية

İsim Cümlesi

149ـ الجملة الفعلية

Fiil Cümlesi

150ـ الجملة الشّرطية

Şart Cümlesi

151ـ الجملة الإعتراضية

İ'tirâzî Cümle

152ـ الجملة التفسيرية

Açıklama Cümle

الجمل التي لها محل من الأعراب

İrapta Yeri olan Cümleler

154ـ الجمل التي لها محل من الأعراب

İrapta Yeri olmayan Cümleler

155ـ المترادفات

Eş anlamlılar

156ـ الأضداد

Zıtlar

157ـ أدوات النفي

Nefi Edatları (Olumsuzluk Öğesi)

158ـ منصوب

Üstün

159ـ مجرور

Esre

160ـ فتحة

Üstün

161ـ كسرة

Esre

162ـ ضمة

Ötre

163ـ تشبيه

Benzetme

164ـ مبالغة

Abartma

165ـ تورية

Tevriye

166ـ كناية

Kinaya

167ـ رديف

Redif

168ـ مجاز

Mecaz

169ـ مصراع

Mısra; Dize

170ـ نظم

Nazım; Dizi

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 
Üst Alt