Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Büyük Tevbe Cihadı - ( Şeytanların Unutturduğu Günlerin Tevbesini Yapmak İçin )

ALLAH ŞÖYLE BUYURUYOR
BAKARA 160. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim.
************************************************** **************************************
ALLAHIN SÖZÜ GERÇEKTİR KESİNLİKLE TEVBELERİ KABUL EDER ŞÜPHEYE DÜŞMEYİNİZ ONUN SÖZÜ GERÇEKTİR O SÖZÜNDE TAM DURANDIR. O TEVBELERİ KABUL EDERİM DEMİŞTİR. BUNDAN ŞÜPHE ETMEYİNİZ.

Bismillahir Rahmanir Rahiym
Allahım kabul eyle
bütün islamdan olan kulların için
ve
Bütün islamdan olan Kullarının yerine benimle beraber kabul eyle Allahım.

Tüm uyumadan önceki tüm zamanlarımıza niyetlenmiş olduğumuz ve meleklerin günahlarımızı iletmeden önceki tüm zamanların içerisine niyetlenerek ?( Bütün islamdan olan kullarının yerine benimle beraber)?

Allahım bilginde olan en büyük sayı adedince
ve
Allahım yarattığın herşeyin zerreleri adedince

Estağfirullah
Subhanallahi ve Elhamdulillahi ve la ilahe illallahu ve Allahu Ekber, Subhanallahi ve bi Hamdihi,
La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir
Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden rasuvlAllah
Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyul aziym
Kabul Eyle Allahım

Tüm uyumadan önceki ve sonraki tüm zamanlarımıza niyetlenmiş olduğumuz ve olacağımız ve meleklerin günahlarımızı iletmeden önceki tüm zamanların içerisine niyetlenerek ?( Bütün islamdan olan kullarının yerine benimle beraber )?
Bütün bilerek bilmeyerek günahlarımızın, hatalarımızın, kötülüklerimizin niyetlerine

Allahım bilginde olan en büyük sayı adedince
ve
Allahım yarattığın herşeyin zerreleri adedince

niyetlenmemeye niyetlendik?

Kabul eyle Allahım.

Allahumme salli ala muhammed ve ala ali seyyidine muhammed.


Ahzab Süresi 38.Ayet ve Açıklaması
ve kâne emrullâhi kaderen makdûrâ(makdûran).
Allah'ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir
Allahın emri, behemehal yerini bulan bir kaderdir
Allâh'ın hükmü, planlanmış (yerine gelmesi kesin) bir kaderdir!

Tevbe Bir Kul Uyuyana Kadar Geçerlidir. Uyumadan Önce Tevbe Edilmemişse O Günah Amel Defterine İşlenir. Ve Allaha Ulaştırılır.
Böyle Bir Tevbemiz Var Allah Kimsenin Hakkını Zayi Etmez.

İSTİĞFAR VE TÖVBE
1. Yüce Allah buyurdu: “Ben beni zikreden ve benim için kalbi kırık olanlar ile beraberim.”
2. İstiğfar ettikçe günde yetmiş defa günaha dönülmüş olsa da kişi günahında ısrarcı sayılmaz.
3. Sizin hastalığınızı ve şifanızı haber vereyim mi? Hastalığınız günahlarınız, şifanız da istiğfarınızdır.
4. İstiğfara devam ettikçe günahınız büyümez, ısrar ettikçe de küçük günahlarınız küçük olarak kalmaz.
5. Kim günde yetmiş defa istiğfar ederse yalancılardan sayılmaz. Kim gecede yetmiş defa istiğfar ederse gafillerden yazılmaz.
6. Kim farz namazın arkasında üç defa “Esteğfirullahel azîme’llezî Lâ ilâhe illa hüve’l-Hayyu’l-Kayyumu ve etûbü ileyhi” derse savaştan kaçmış bile olsa günahları affedilir.
7. Kim istiğfarı çoğaltırsa Allah onun gamını, hüznünü ve kederini giderir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.
8. Yüce Allah buyurdu: Ben ikramı ve mağfireti büyük olan Allah’ım. Dünyada kusurunu ve günahlarını gizlediğim kulum bana istiğfar ettiği sürece ve kendisi açıklamadıkça ahirette de onun kusurlarını örterim ve günahlarını affederim.
9. Peygamberimiz (sav) buyurdu: Dünyada sizin için iki eman ve güvence vardır. Birincisi benim. Kim bana sığınırsa onu korurum. İkincisi ise sizin Allah’a olan istiğfarınızdır. Ben aranızdan ayrıldığım zaman size sığınacağınız sadece istiğfarınız kalır. Bundan dolayı her kusur ve kabahatinizde size tövbe ve istiğfarı tavsiye ederim.

EN ÖNEMLİ YER BURASI İYİ ANLAYIN
10. İblis yüce Âlemlerin Rabbi olan Allah’a dedi ki: İzzetine ve celaline yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece senin kullarına vesvese vererek yoldan çıkarmaya devam edeceğim. Yüce Allah buyurdu ki: “Ben de izzetime ve celalime yemin ederim ki kullarım bana dönerek tövbe ve istiğfar ettikçe onların günahlarını affedeceğim.”
11. Peygamberimiz (sav) bir toplulukta oturup daha sonra kalktığı zaman on defa istiğfar ederdi.
12. Ahirette amel defterinin kendisini sevindirmesini isteyen tövbe ve istiğfara devam etsin.
13. Benî Âdem hatalı ve kusurludur. Kusurlu ve hatalı olanların hayırlısı da tövbe ve istiğfara devam edendir.
14. Peygamberimiz (sav) namazdan selam vererek ayrılınca üç defa “Estağfirullahel Azîm ….” Şeklinde meşhur istiğfarını yapar sonra “Allahümme ente’s-Selamü ve minke’s-Selam. Tebarekte ya ze’l-Celali ve’l-İkram” derdi.
15. Seyyidü’l-İstğfar duasına devam edin. Bu dua “Allahümme Ente Rabbi Lâ ilâhe illâ ente…” diye başlayan duadır. İm bu istiğfarı sabah yapar akşama ölürse cennetliktir. Akşam okur da sabaha vefat ederse cennetliktir.
16. Peygamberimiz (sav) buyurdu: Bazen kalbimi kasvet kaplar da yüz defa istiğfar ederim.
17. Ey kadınlar cemaati! Allah için tasaddukta sadaka verin ve istiğfarı çoğaltın. Ben sizlerin çoğunun cehennemlik olduğunu görüyorum. Bir kadın sordu: “Neden bizim çoğumuz cehennemliktir?” peygamberimiz (sav) buyurdu: “Çünkü sizler çok lânet okursunuz. Bir de kocalarınıza karşı çok nankörsünüz. Ben senden hiç hayır görmedim” dersiniz. Yine sizin aklınız ve dininiz noksandır. Kadınlardan biri dedi: “Aklımız ve dinimiz nasıl noksandır.” Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Ayın belli günlerinde ibadet edemezsiniz, bu dininizin noksanlığındandır. Allah iki kadının şahitliğini bir erkeğe denk tutmuştur. Bu da aklınızın noksanlığıdır” buyurdular.
18. Hz. Ali (ra) “Kurtulması mümkün olduğu halde kurtulmak istemeyene şaşarım” dedi. “O nedir?” dediler. “İstiğfardır” buyurdu. Zira istiğfar günahlara kefarettir ve kalbin zulmetini giderir. Nitekim yüce Allah buyurdu: “Rabbinize istiğfar edin ki Rabbinizi affedici bulasınız. Sizleri affetsin de gökyüzünden sizlere yağmur indirsin.” (Nuh Suresi 71:10-11)
 
Üst Alt