Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Cezakellahü hayran kesira ....

hanne

Uzman Çavuş
İyilik edenin yüzüne karşı teşekkür etmeli, gıyabında da duâ etmelidir! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(İyilik gördüğüne, Cezakellahü hayran kesira [Allah, seni çok hayırla mükâfatlandırsın] diyen, ona en büyük duâyı etmiş olur.)CezakAllahu Hayran

Üsâme İbnu Zeyd (radıyalahu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: "Cezâkellâhu hayran (Allah sana hayırlı mükâfaat versin!)" derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur"

Tirmizî, Birr 86, (2036)

HzCâbir (radıyalahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Kim bir ihsana mazhar olursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senâda bulunsun Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur" dedi

Tirmizî'nin rivayetinde şu ziyâde var: " Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse iki yalan elbisesi giyen gibi olur"

Tirmizî, Bir 86, (2035); Ebu Dâvud, Edeb 12, (4813, 4814)

Ebu Saîd (radıyalahu anh)'den gelen bir rivayette, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: "Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez"

Tirmizî, Bir 35, 1955); Ebu Dâvud, Edeb 12, (4811)

Hz Enes (radıyalahu anh) anlatıyor: "Muharcirler hicretle Medine'ye gelip (Ensar'ın yardımlarını gördükleri) vakit şöyle dediler:

" Ey Allah 'ın Rasûlü ! Biz, çok maldan böylesine cömertce veren, az maldan da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz şu Medinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik! Bize bedel işlerimizi yaptılar, hayatımızı düzene koymada yardımcı oldular Biz (hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız) sevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz !"

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara şu cevabı verdi: " Hayır! Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hâsıl olan sevabı alacaklar "

Tirmizî, Kıyâmet 45, (2489); Ebu Davud, Edeb 12, (4812)
 
Üst Alt