Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

CIA, Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü ve Hanedanlar

Gökhan

Çavuş
Enstitü, Bedford Dükü Tavistock`un Londra`daki binalarından birinde 1. Dünya Savaşı`ndan kurtulan İngiliz askerlerinin savaş şoklarını araştırmak amacıyla 1921`de Londra`da kurulmuştur. Enstitünün başkanlığını İngiliz Ordusu Psikolojik Savaş Bürosu Başkanı Sir John Rawlings-Reese üstlenmiştir. Enstitü ve gerçek çalışmaları; ABD`nin en iyi korunan sırrı olmaya devam etmektedir.

I. ve II. Dünya Savaşı yıllarında Psikolojik Savaş Örgütü olarak çalışan Tavistock Grubu, Rockefeller Vakfı`nın yaptığı büyük bağışlarla 1946 yılında görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılmıştır. Rockefeller, Tavistock`a daha geniş çaplı psikolojik savaş araştırmaları yapma ve uygulama görevleri vermiştir.

Enstitü çalışmalarının ilham kaynağı o dönemde Londra`ya gelerek Prenses Bonapart`ın verdiği bir malikâneye yerleşen Sigmund Freud`un davranış bilimi doğrultusunda İNSAN DAVRANIŞLARININ KONTROLÜ konusundaki çalışmaları olmuştur. Enstitü bu ideolojinin dünyadaki merkezi olması amacıyla kurulmuştur.

Enstitü bugün, Sussex Üniversitesi`nden, Stanford Araştırma Enstitüsü, Esalen, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hudson Enstitüsü, Herigate Vakfı, Georgetown Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (CSIS), ABD Dışişleri kadrolarının eğitildiği Hava Kuvvetleri İstihbaratı, Rand ve Mitre Corparation Şirketler kadrolarının doktrinasyonu, The Mont Pelerin Society, Trilateral Komisyon, Ditchley Vakfı, Roma Kulübü gibi gizli gruplara kadar uzanan bir ilişkiler ağı geliştirmiştir.

Tavistock, Kore Savaşı`nda ilk defa denenen kitlesel BEYİN YIKAMA TEKNİKLERİNİ GELİŞTİRMİŞTİR.

Geliştirilen “kalabalıkların kontrol metotları”, gizli ve halkın tepkisini çekmeyecek şekilde Amerikan halkı üzerinde denenmiş ve onların psikolojik tavırları tespit edilmiştir.

1933`te Tavistock Direktörlüğüne getirilen Alman mülteci Kurt Lewin, mülteci ajanlarını düşmanlar arasına sızdırarak Harvard Üniversitesi`nde geliştirilen propaganda kampanyaları ile Amerikan halkını ABD`nin Almanya`ya karşı savaşa girmesi için hazırlamaya çalışmıştır.

1938`de Roosevelt, ABD egemenliğini İngiltere`ye devreden bir gizli anlaşma karşılığı, Özel Operasyon Yetkilileri`nin ABD politikalarını uygulamalarını sağladı. Bu anlaşmanın uygulanması için ABD General William Donovan`ı SOE-SIS (SOE: Special Operation Executives; Özel Operasyon Örgütü, SIS: Strategic Intelligence Services; Stratejik İstihbarat Bürosu, OSS: Office of Strategic Services; Stratejik Hizmetler Bürosu) örgütlerini OSS`ye (şimdiki CIA`ya) dönüştürmesi için Londra`ya gönderdi.

Tüm OSS ve CIA programları Tavistock`un rehberliğinde oluşturuldu.

Roosevelt ve Churchill`in hava saldırılarının tümü, Tavistock laboratuar şartlarında kitlesel terörden elde edilen deneyimlere göre gerçekleştirildi.

Tavistock ve ABD vakıflarının tüm teknikleri bir tek hedefe kilitlendirildi. Halkın psikolojik gücünü kırmak ve Dünya Düzeni diktatörlerine çaresiz kalarak muhalefet etmemesi, aile bağını zayıflatan, aile, din, onur, milliyetçilik, seksüel davranışları çökerten tüm teknikler Tavistock bilim adamlarınca kalabalıkların kontrolü için kullanılan silahlar oldu.

Freud`un psikoterapi metotları uygulananların karakterleri istikrarsızlaştırıldı ve daimi akıl hastalığına dönüştürüldü. Bu duruma getirilenlerden, yeni bir ibadet, seks biçimi ve ailevî ilişkiler benimsemesi önerildi. Hâlbuki bunlar gördükleri psikoterapi nedeniyle bu yeteneklerinden koparılmışlardı. Artık onlar geriye dönüş yapamazlardı.

Tavistock ve bağlantılılarında davranış bilimleri konusundaki programlar Tavistock`u ABD`de en etkili kuruluş yapmıştır.

Gücü meteorik olarak parlayan genç Alman mülteci Henry Kissinger, Sir John Rawlings-Reese`ın SHAEF`de öğrencisi olmuştur.

Jimmy Carter, Tavistock psikolojisti Dr. Petr Bourn`un yoğun beyin-yıkama programını Annapolis`te Amiral Hyman Rickover`ın uygulaması sonucu ABD Başkanı seçilmiştir.

ABD`deki zorunlu ırksal entegrasyon programı, OSS, Amerikan Yahudi Kongresi ve Toplumlararası İlişkiler Komitesi Çocuk Eğitimi Direktörü arasında Ronald Lippert`ın organizasyonunda gerçekleştirilmiştir.

Program, kişilerin kimlik ve ırksal mensubiyetinin çökertilmesine göre dizayn edilmiştir.

Tavistock, Stanford Araştırma Enstitüsü aracılığıyla Ulusal Eğitim Örgütü`nü kontrol etmektedir.

Tavistock NASA`nın Uzay Programı`nı çok gizli hâle getirerek çöpe attığını Dr. Anatol Rapport`a yazdırarak ve bu makalenin Sovyet yöneticilerince benimsenmesini sağlatarak Sovyet Uzay Programı`nın 9 yıl gecikmesini sağlamıştır.

Tavistock`un ünlü operasyonlarından biri de Penisilvanya Üniversitesi Wharton Finans ve Ticaret Okulu üzerinden yapılanıdır.

Tavistock stratejicilerinden birinin uyuşturucu haplar kullanılması olduğu ve CIA`nın MK [zihin kontrolü] Ultra Programı kapsamında şüphelenilen CIA ajanlarının deşifre edilmesi için LSD verildiği, kobay olarak kullanılan ajanların reaksiyonlarının incelendiği yazılmıştır.

ABD hükümetinin mağdur ajanların mağdur ailelerine milyonlarca dolar ödediği ve bunların cezalandırılmadıkları yayılmıştı. Hâlbuki bunun amacı uyuşturucu hap kullanımını tetiklemekti. Bunun sonucu olarak 1960`ların LSD "Aykırı Kültürü" ve "Öğrenci Devrimi" idi. Bunun için CIA 25 milyon dolar para harcamıştı.

Programın oluşturucusu, lizerjik asid dietilamidi (LSD) geliştiren, Roosevelt`e danışmanlık yapan, ABD Merkez Bankası Kanunu`nu kaleme alan Paul Warburg`un oğlu James Paul Warburg`tu. James P. Warburg`un yeğeni Max Warburg da Hitler`i finanse etmiş ve Politik Araştırmalar Enstitüsü`nü uyuşturucu hapların kullanılmasını teşvik projesine yönlendirmişti.

MK Ultra`nın (MK-Ultra - Manchurian Guinea Pig - İNSANLARIN ZİHİNLERİNİ ETKİLEME ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK CIA PROGRAMI) bir parçası olan İnsanî Ekoloji Fonu`na Harvard Üniversitesi`nden ZİHİN KONTROLÜ konusunda ileri çalışmalar yürüten Dr. Herbert Kelman`a, CIA ödeme yapmıştır. CIA, 1950`lerde Kanada`daki LSD araştırmalarını finanse etmiştir.

Kanada Psikoloji Derneği ve Montreal`deki Kraliyet Viktoryan Hastanesi Başkanı Dr. D. Eweret Cameron`a ödeme yapılmıştır. Cameron, 53 hastaya 15 gün süreyle yüksek dozda LSD hapı vererek uyutmuş ve ardından şok tedavisi uygulayarak reaksiyonlarını kayda almıştır.

CIA ve Warburg`lann temel örgütü olan Politik Araştırmalar Enstitüsü, James Paul Warburg tarafından finanse edilmiştir. Enstitünün kurucu üyelerinden Marcus Raskin, Ford Vakfı Başkanlığı`nı Mc George Bundy`den devralmıştır.

Bundy, Raskin`in daha sonra, Ulusal Güvenlik Konseyi`nin Başkan Kennedy`nin de şahsî temsilciliğine atanmasını sağlamış, 1963 yılında CIA`nın uyuşturucu kullanma kültür programını yürüten Demokratik Toplum için Öğrenciler Derneği`ni finanse etmiştir.

Günümüzde Tavistock, ABD`deki vakıflar ağını 6 milyar dolarlık bir bütçe ile faaliyette bulundurmaktadır [bu, kitabın kaleme alındığı dönemdeki rakamdır; şimdi kat kat artırılmıştır]. Vakıfların tümü de Amerikan mükelleflerinin ödediği paralarla fonlanmaktadır.

ABD`nin Dünya Düzeni üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik programlar üreten 10 büyük vakıf ve bu vakıflara bağlı olan 400 kuruluş, 3000 araştırma grubu ve düşünce kuruluşu Tavistock`un doğrudan kontrolü altındadır.

Stanford Araştırma Enstitüsü, Hoover Enstitüsü ile birlikte 3300 çalışanına yılda 150 milyon dolar ödemektedir. Bechtel ve Kaiser dev şirketleri başta olmak üzere, 400 büyük şirket için gözetim raporları ve CIA için geniş çaplı operasyonlar bu enstitülerce hazırlanmaktadır.

Tavistock`tan gizli direktifler alan en kilit vakıf da 1957`de kurulmuş olan Ditchley Vakfı`dır. Vakfın ABD bölümünün başında ABD eski Dışişleri Bakanı, Rockefeller Vakfı Başkanı Cyrus Vance ve Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Winston Lord bulunmaktadır.

Rockefeller Vakfı, çok önemli fakat çok az bilinen bir operasyonu aracılığıyla dünya tarımını kontrol etmektedir. Vakfın Direktörü Kenneth Wernimont bu programı Meksika ve Latin Amerika`da uygulamaktadır. Programın hedefinde bağımsız çiftçiler vardır. Kendileri adına üretim yapan, üretimlerini paraya çeviren ve bu nedenle bağımsızlaşan çiftçiler Dünya Düzeni için en büyük tehdidi oluşturmaktadır.

Sovyet Rusya`da Bolşevikler halk üzerinde tam kontrol kurmak için bağımsız çiftçilik yapmakta direnen Kulakları en büyük engel olarak görmüşlerdi. Bu engeli ortadan kaldırmak için Stalin, Kulakların tüm mahsul ve hayvanlarına el konulması emrini vermiş ve onları açlığa mahkûm ettirmişti. 25 Eylül 1935 tarihli The Chicago American`da bu haber, "6 milyon Sovyet çiftçisi açlığa mahkûm edildi" şeklinde yer almıştı.

Yalnız Sovyetler Birliği Komünist Parti programlarında bağımsız çiftçilik yapan köylülerin imhası ve işçilerinin köleleştirilmesi yer almaz, bütün kapitalist ve totaliter rejimler de bu grupları hedef alır.

Bunu, hem kendi bağımsız çiftçisine, hem de dünya bağımsız çiftçiliğine en büyük tehdit olarak gören ülke, Dünya Düzeni`ne sahiplik yapan ABD`dir.

ABD`deki vakıflar, bu nedenle Amerikan ve dünya çiftçilerinin yok edilmesi için bir savaş başlatmışlardır. The Brookings Enstitüsü başta olmak üzere diğer vakıflar, Amerikan Merkez Bankası ve IMF malî programları aracılığıyla bağımsız çiftçileri dev tröstlerin köle işçileri hâline getirilmesi işine soyunmuşlardı.

ABD halkı, vakıfların gerçek rolünden haberdar olduğunda, yüksek faiz, yüksek vergi, aile yapısının dejeneresi, kilisenin etkisinin azaltılması, CIA`nın üniversiteleri uyuşturucu bataklığına çevirmesi ve hükümet salonlarının uluslararası casus ve entrikacılarca işgalinin nedenlerini anlayacaktır. Amerikan halkı, Alfa, Beta, Gama Kulüpleri FBI, İRS, CIA, BATF ve tüm hükümet yetkililerinin, vakıfların hazırladığı programları hayata geçirmek için kendisine savaş açmak zorunda kaldıklarını anlayacaktır.

Kendilerini hayır kuruluşları olarak tanımlayan, hiçbir yerden bağış ve yardım almadıklarını ve politik amaç taşımadıklarını savunan vakıfların tüm faaliyetleri kendi kuruluş belgelerine göre de doğrudan yasalara aykırıdır. Heritage Vakfı ve Amerikan Girişim Enstitüsü ağı içinde en az 2 KGB köstebeğinin yer aldığının kanıtlanmış olmasına karşın bunun hâlâ reddedilmemiş olması bu ihlallerden biridir.

Vakıfların hazırlayacakları Dünya Düzeni`ne yönelik planları için Rusya`dan temini gerekli gördükleri politik, ekonomik ve sosyal verilerin elde edilmesi için 1917 yılında bir hayır kuruluşu olarak Kızılhaç kadroları içinde Rusya`ya ajanlar sızdırıldığını, bunun da vakıflarca planlandığını bilmelerine rağmen bu iddiaları sürdürmektedirler.

Vakıfların faaliyetleri ve aralarındaki birleşmelerinde ABD Anayasası`na göre de suç olduğu kanıtlanmıştır.

Tavistock, stratejik misyonu`nu, "endüstriyel ulus-devletlerden post-endüstriyel küresel Dünya Devleti’ne dönüş ve yönetimin az sayıda oligark`a devredilmesi" olarak belirlemiştir.

Tavistock Enstitüsü psikiyatrlarının tanımlamasıyla sürekli ve kitlesel "BEYİN YIKAMA", insanların gerilim, korku ve endişe seli karşısında bırakılarak beynin sinirsel durumunun değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. BEYİN YIKAMA operasyonlarına tâbi tutulmuş insanlar da istenen amaca yönelik olarak programlanabilmektedir. Nitekim Tavistock, Küba füze krizi, birbiri peşi sıra dünyanın birçok yerinde politik liderlerin öldürülmeleri ve televizyonlarda her gün defalarca yinelenen kanlı ve vahşi Vietnam Savaşı görüntüleri ile sarsılan ve bunalan 1960`lar Amerikan ve dünya gençliğini, zihinlerini sürekli meşgul eden milliyetçilik, kamu yararı ve etik değerler dünyasından alıp, "kendi bedeni" "kendi duygularını" öne çıkaran rock müzik, çeşitli uyuşturucular ve seksin hedonizm dünyasında teselli bulur hâle getirmeyi ABD`ye önermiştir.

1960`lar öncesinde, Melbourne Üniversitesi`nden Dr. Fred Emery ve Tavistock Enstitüsü Yönetim Konseyi Başkanı Dr. Eric Trist, elit bir dinleyici grubuna TOPLUMLARIN BEYİNLERİNİN YIKANMASI konusunda Tavistock`un geliştirdiği metotları açıklarken şunları vurguluyorlardı.

- «Yüzyılımızda, dünyadaki çarpıcı olayların kitle iletişim araçları ile ve şok etkisi doğuracak tarzda yayınlanması, bir mermi şoku gibi kitlesel nevrozlara sebep olmaktadır. Eğer şoklar yıllarca sürdürülecek olursa son derece çocuksu fikirlerin gelişmesine neden olmaktadır. (...) Dünyanın herhangi bir yerindeki terörist saldırı, dünyanın her yerinde şok etkisi yaratır. Bu bir küresel olgudur.»

Dr. Emery, bu gelişmenin üç safhada oluştuğunu, safhalar itibarıyla şöyle ortaya koymaktadır:

1. Safha: "Moral değerlerini yitirme" (Demoralisation)

2. Safha: "Zihnî bölünme" (Segmentation)

Bu safhada kişi zihinde yerleşik ulus-devlet görüşünden kopar ve cemaat, ailesel biçim yaşama biçimine geçer.

3. Safha: ”Zihnî ayrışma" (Disassociation)

Bu safhada kişi fantezilerle realiteyi (gerçekleri) birbirine karıştırır ve birey "toplumsal ünite" haline, bir anlamda robotlaşmış birey hâline gelir.

Dr. Emery bu konsepti, 1967`de Tavistock Magazine (Human Relations) adlı dergide, `"Gelecek 30 Yıl` Konsept, Metot ve Antipati" ve 1975`te "Gelecekte Biz" adlı makalelerinde açıklamıştır.


TAVİSTOCK`UN ABD İÇİNDEKİ FAALİYETLERİ

Flow Laboratuarları, National Institute of Health`ten (Ulusal Sağlık Enstitüleri) ihaleler almaktadır.

Merle Thomas Şirketi, uydu verileri analizleriyle ilgili olarak ABD Deniz Kuvvetlerinden ihaleler almaktadır.

Walden Research (Walden Araştırma) Şirketi, kirlilik alanında çalışmalar yapmaktadır.

Brookings Enstitüsü, "Uluslararası Sorunlar" konusunda çalışmalara yoğunlaşmıştır. Başkan Hoover`in 14. Nokta programını, Başkan Roosevelt`in "New Deal"ını (Yeni Ekonomi Programı), Başkan Kennedy Yönetimi`nin "New Frontiers"ını (Yeni Hedefler) ve Başkan Johnson`un "Great Society" (Büyük Toplum) programlarını yazmıştır, Enstitü, 70 yıldır ABD hükümetlerinin olaylara nasıl bakacağı ve yürüteceği konusunda görüşlerini bildirmeye devam etmektedir.

Hudson Enstitüsü, politik ve sosyal olaylara karşı reaksiyon verme, düşünce ortaya koyma ve oy vermeye yönelik araştırmalar yapıp kamuoyunu şekillendirme, özellikle savunma politikası araştırmaları ve Sovyetler Birliği ile ilişkiler konusunda uzmanlaşmıştır. Askerî çalışmalarının çoğu, "gizlilik" derecesi taşımaktadır. Enstitü, 300`e yakın BEYİN YIKAMA araştırması yapan organa sahiptir. En büyük müşterisi ABD Savunma Bakanlığıdır. Bu bakanlığa, sivil savunma, ulusal güvenlik, askerî politikalar ve silahlanma ve kontrolü konularında çalışmalar yapmaktadır.

National Training Laboratories (NTL - Ulusal Eğitim Laboratuarları), Tavistock`un en kilit enstitülerinden biridir. Behtel ve Maine`deki laboratuarlarda hükümet, eğitim enstitüleri ve şirket üst düzey yöneticilerine Tavistock metotlarına göre, BEYİN YIKAMA eğitimleri verilmektedir.

Pensilvanya Üniversitesi bünyesindeki Wharton Finans ve Ticaret Okulu, insan davranışları konusunda araştırmalar yapan önemli bir Tavistock kuruluşudur. Tavistock`un beyin takımından Eric Trist tarafından kurulmuştur. Wharton`un müşterileri arasında, başta ABD Çalışma Bakanlığı, IMF, BM, Dünya Bankası, olmak üzere 300 şirket bulunmaktadır. Sosyal araştırmalar konusunda Wharton`un müşterileri arasında Ford Vakfı, ABD Savunma Bakanlığı, ABD Posta Servisi ve Adalet Bakanlığı başı çekmektedir.

Institute For The Future (Gelecek İçin Araştırmalar Enstitüsü), Ford Vakfı tarafından 50 yıllık gelecekte neyin, nasıl ve neden değişeceğini ve değişmeyeceğini araştırmak üzere kurulmuştur. Enstitü, diğer dünya enstitülerine bu yönüyle rehberlik edecektir. Araştırma konuları arasında daha şimdiden ele alınmış ve çözülmüş olanlar bulunsa bile, daha da çözüm aranacak ve araştırılacak sayısız sorun vardır. Bu sorunlar şunlardır:

- Sorun çıkaran sivil gruplar

- Vergi indirimi

- Silah yasakları anlaşmalarının kaldırılmasını isteyen milliyetçi gruplar

- Kürtajın serbest bırakılması

- Uyuşturucu kullanımının serbestleştirilmesi

- Devlet okullarında doğum kontrolü yapılması

- Şehir içinde belirlenecek alanlarda park ücreti ödenmesi

- Homoseksüelliğin serbestleştirilmesi

- Öğrencilerin akademik başarılarının parasal olarak ödüllendirilmesi

- Aile planlamasını uygulayan aileler için parasal ödüllendirme

- Kamboçya`daki Pol-Pot modeline uygun olarak kırsal alanlarda yeni topluluklar kurulması.

Enstitü, "Delphi Panelleri" kapsamında, "neyin normal, neyin normal olmadığı" konusunda geliştirilecek önerileri, hükümet ve grup liderlerine rehberlik yapmak üzere iletmektedir.

Politik Araştırmalar Enstitüsü (IPS), James P. Warburg ve ABD`deki Rothschild Şirketleri`nin katkılarıyla kurulmuştur. ABD`nin "5 Büyüğü"nden biridir. ABD`nin 5 Büyük Think-Tank`i (Big Five), Tavistock Institute, Institute of Public Studies (IPS), Rand Corporation, Hudson Institute ve Stanford Research Institute’tur (SRI).

Enstitü ABD iç ve dış politikalarının şekillendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Enstitünün temel hedefleri arasında Endüstriyel Demokrasi`nin inşası yer almaktadır. BM eski Büyükelçisi Jeane Kirkpatrick, ADL`den (Antidefamation League: ABD`deki İsrail lobisinin en önemli kuruluşu) silah kontrol müzakerecisi Euge-Albert Shanker, projeyi yürütmektedir.

IPS, 1963 yılında Tavistock mezunlarından Marcus Raskin ve Richard Barnett`i kadrosuna almıştır. Bunun nedeni Tavistock`un IPS`de "New Left" (Yeni Sol) adlı bir politik çalışmanın gerçekleştirilmesidir.

Stanford Araştırma Enstitüsü (SRI). SRI`nin ilk Başkanı Jesse Hobson 1952`de yaptığı bir konuşmada Enstitü`nün takip edeceği politikayı şöyle açıklamıştır:

- «Stanford, Tavistock “tac”ının, “elmas”larından biridir ve ABD onun kurallarına göre yönetilecektir.»

II. Dünya Savaşı bitiminden hemen sonra 1946`da Charles A. Anderson`un başkanlığında kurulduğunda, amacın, "ZİHİN KONTROLÜ" ve "Gelecek Bilimleri" olduğunu açıklanmıştır. Charles F. Ketterina Vakfı, Stanford şemsiyesi altına alınınca "İNSANLARIN HAYAL GÜCÜNDE DEĞİŞMELER" konusunda yoğunlaşmıştır.

Stanford`un en büyük müşterisi, ABD Savunma Bakanlığı idi. Stanford büyüdükçe hizmet verdiği kuruluşlar da çeşitlenerek artmıştır. Bunlar:

- Davranış bilimlerinin, Bilim ve Teknoloji Araştırma yöneticilerine uygun olması programı

- SRI Ticarî İstihbarat programı

- ABD Savunma Bakanlığı Araştırma ve Mühendislik Direktörlüğü

- ABD Savunma Bakanlığı Havacılık Araştırma Ofisi

Stanford en az 200 küçük düşünce kuruluşu ile Amerikan yaşamının tüm yönlerini araştırmaktadır.

CIA, Bell Telephone Laboratories, ABD Ordu İstihbaratı, Deniz İstihbarat Bürosu, Rand, MIT, Harvard ve UCLA gibi birbirleriyle bağlantılı çalışan araştırma kuruluşlarıyla bu araştırmaları gerçekleştirmektedir.

Stanford; Savunma Bakanlığı`nın, "Komuta ve Kontrol", sorunların çözümleri konusunda çalışmaktadır.

Massachussets Institute of Technology (MIT) Alfred P. Sloan İş İdaresi Okulu. Alfred P. Sloan, iki grup olarak çalışmalarını sürdürmektedir:

- Teknoloji ve Endüstri İlişkileri, NASA-ERC Bilgisayar araştırması

- Deniz Araştırma Grup Laboratuarları, Psikolojik Sistem Dinamikleri araştırması

MİT`in bazı müşterileri şunlardır:

Amerikan İş İdaresi Derneği, Ekonomik Gelişme Komitesi, Savunma Analiz Enstitüsü (İDA), NASA, Ulusal Bilimler Akademisi, Kiliseler Ulusal Konseyi, Sylvania, ABD Kara Kuvvetleri, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Deniz Kuvvetleri, ABD Hazine Bakanlığı, Volkswagen Şirketi.

Rand Araştırma ve Geliştirme Şirketi. Rand, Tavistock ve Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsüne gerçekten çok şey borçlu olan bir şirkettir. Rand, ABD politikalarını her seviyede kontrol etme ve yönlendirme imkânına sahiptir. Bu, aşağıda sıralanan bazı programlardan rahatlıkla anlaşılabilir:

ICBM (Kıtalararası Balistik Füzeler) Programı, ABD Dış Politika Yapıcıları için hazırlanan mükemmel analizler, müthiş Uzay Programları, Şirket Analizleri, Askeriye için yüzlerce proje, Peyote (Peyote; Meksika`da yetişen ve uyuşturucu etkileri bulunan bir mantar türü) ve LSD gibi hapların kullanılmasıyla gerçekleştirilen "ZİHİN DEĞİŞİMLERİ"nin incelenmesi ve bu metotların "BEYİN YIKAMA" faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik olarak CIA için hazırlanan ve 20 yıl süreyle uygulanan MK-Ultra kod adlı gizli operasyon planı vb.

Rand binlerce çok önemli şirket ve hükümete bağlı enstitü ve organizasyonlara hizmet vermektedir:

ATAT (Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi), Chase Manhattan Bank, IBM, Ulusal İlim Vakfı, Cumhuriyetçi Parti, ABD Hava Kuvvetleri, ABD Sağlık Bakanlığı, ABD Enerji Bakanlığı.

Rand Corparation`un kurucusu Herman Kahn aynı zamanda Hudson Enstitüsü`nün de (1961) kurucusudur.

B. K. Eakman, 7 ciltlik Yeni Dünya Düzeni Eğitimi kitabında, Rand "ABD hükümetlerini değiştirmiştir, geliştirmiştir" diye yazmıştır. Kitapta, Rand`in 1973-1974 arası "DONMUŞ VE DONMAMIŞ DEĞERLER”, "DEĞİŞİM VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ", "POTANSİYEL DÜŞMANLARIN UYSALLAŞTIRILMALARI" vb. çok önemli programları gerçekleştirdiği yazılıdır.


Tavistock İnsanî İlişkiler Enstitüsü`nün Kurulmasında Kritik Rol Oynayan Tek Dünya`cı CIA`cılar Şunlardır:

BAŞKAN ROOSEVELT VE CHURCHILL: ROOSEVELT, CHURCHILL İLE TAVISTOCK`UN ÖZEL OPERASYONLAR YAPMASI KARŞILIĞI GİZLİ ANLAŞMA İMZALAMIŞTIR.

DAVID ROCKEFELLER: TAVISTOCK`UN YENİDEN KURUCUSU.

SIR JOHN RAWLINGS-REESE: TAVISTOCK`UN KURUCUSU. İNGİLİZ ORDUSU PSİKOLOJİK SAVAŞ BÜROSU BAŞKANI.

Kurt Lewin: 1933`te Tavistock Başkanlığına getirildi. Alman mültecisi. Harvard Üniversitesi ile birlikte Almanya`ya Savaş Propaganda kampanyalarının mimarı.

William Donovan: Başkan Roosevelt`in Danışmanı. Roosevelt`in emriyle SOE, SIS, OSS ve sonradan CIA ve Tavistock`la (Kurt Lewin) Almanya`ya savaş için birlikte çalıştı.

HENRY KISSINGER: PSİKOLOJİK SAVAŞ KONUSUNDA TAVISTOCK`TA SIR JOHN RAWLINGS-REESE`NİN ÖĞRENCİSİ.

Dr. Herbert Kelman: Harvard Üniversitesi ZİHİN KONTROL UZMANI, CIA mensubu

James Paul Warburg: CIA`nın temel örgütlerinden biri olan Politik Araştırmalar Enstitüsü`nün (PRI), Ford Vakfı`nın ve CIA`nın uyuşturucu kullanma Kültür Programını yürüten Demokratik Toplum İçin Öğrenci Derneği`nin baş finansörü.

Cyrus Vance: Tavistock`a bağlı Ditchley Vakfı`nın ABD Bölüm Başkanı ve Rockefeller Vakfı Direktörü.

Kenneth Wernimont: Rockefeller Vakfı Direktörü, Meksika ve Latin Amerika`da tarımın çökertilmesi operasyonlarının yöneticisi.


Eserde Belirtilen Kaynaklar

http://www.unsaccodicanapa.com/

http://watch.pair.com/jbs-cnp.html

http://watch.pair.com/FreedomHouse.html

http://watch.pair.com/Hudson.html

http://watch.pair.com/dolphin.html

"The Shaping of Psychiatry by War," (New York: W. W Norton, 1945) William W. Sargant

"Tavistock`s Imperial Brain Washing Project," 24 Mayıs 1996

The Media Cartel That Controls What You Think", 17 Şubat 1997, 29KAYNAK

Erol Bilbilik, İşgal Örgütleri, CIA, NATO, AB, 2 Basım, Asya Şafak Yayınları, İstanbul 2008, s. 17-29.

Kaynak
: Akademya Dergisi, II. Dönem, Sayı 3, Mayıs-Temmuz 2012, s. 247-256.
 
Üst Alt