Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Din Dersi Müfredatı Tüm Konularla

Din Dersi 1. Dönem Sinavlari icin toplu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim 4-8. sınıfların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi müfredatını yeniledi.

Yeni programda her bir sınıfta öğrencilerin edinmeleri gereken kazanımlara ve etkinlik örneklerine yer verildi.

Öğrenciler 4. sınıfta -Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz Hz. Muhammed'i Tanıyalım Kur'an-ı Kerim'i tanıyalım Sevgi Dostluk ve Kardeşlik Aile ve Din- 5. sınıfta -Allah İnancı İbadet Konusunda Bilgilenelim Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Kur'an'da Kıssalar Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz- 6. Sınıfta -Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç Namaz İbadeti Son Peygamber Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim'in Temel Eğitici Nitelikleri İslam'ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar İslamiyet ve Türkler- 7. Sınıfta -Melek ve Ahiret İnancı Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Kur'an'da Akıl ve Bilgi İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar Kültürümüz ve Din- 8. sınıfta -Kaza ve Kader Zekat Hac ve Kurban İbadeti Hz. Muhammed'in Hayatından Örnek Davranışlar İslam Düşüncesinde Yorumlar Din ve Güzel Ahlak Dinler ve Evrensel Öğütler- başlıklı üniteleri işleyecekler.

-Sevgi Dostluk ve Kardeşlik- ünitesinin işleneceği 4. sınıfta birbirine dargın öğrenciler barıştırılacak. 5. sınıfta -Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım- ünitesinde sınıf içinde yardım kampanyası düzenlenecek imkanlar ölçüsünde huzur evi çocuk yuvaları çevredeki yaşlı ve hastalar ziyaret edilecek. -Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz- ünitesinde şehitliklere ziyarette bulunulacak.

6. sınıfta -Namaz İbadeti- ünitesinde sınıf gruplara ayrılacak. Gruplar abdest boy abdesti ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını araştıracak ve sınıfta sunacak. Öğrencilerin ezan dinlerken neler hissettiklerini anlamını da göz önünde bulundurarak yazmaları istenecek.

-KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR- PANOSU

7. sınıfta -Kur'an'da Akıl ve Bilgi- başlıklı ünitede akıl ve aklın fonksiyonlarının atasözü deyim özdeyiş türkü ve şarkılardaki kullanılış biçimleri araştırılacak ve sınıfta sunulacak.

Kötü alışkanlıkların işleneceği ünitede ise sigara alkollü içkiler uyuşturucu kumar gibi alışkanlıkların sonuçlarını gösteren resim fotoğraf ve gazete kupürleri toplanarak sınıfta değerlendirilecek ve bir pano oluşturulacak. Öğrenciler ayrıca bu konularla ilgili drama yapabilecekler.

KAZA VE KADER

-Zekat Hac ve Kurban İbadeti- ünitesinin işleneceği 8. sınıfta öğrencilerden çevrelerinde hacca giden birisiyle röportaj yapmaları istenecek. Görsel ögelerden veya herhangi bir CD'den yararlanılarak hac ile ilgili mekanlar tanıtılacak bu mekanların dini ve tarihi anlamları üzerinde tartışılacak. Yakın çevredeki yardımlaşma kurumlarından biri ziyaret edilecek ve öğrencilere görüşleri sorulacak.

-Kaza ve Kader- başlıklı ünitede deyim atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kader ile ilgili ifadeler araştırılacak ve bu ifadeler kader anlayışı açısından tartışılacak. Evrendeki fiziksel biyolojik ve toplumsal yasaların benzerlik ve farklılıkları ve bu yasalar karşısında insanın konumu tartışılacak.

Öğrencilerin -Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verme- ve -Evrendeki fiziksel biyolojik ve toplumsal yasaları fark etme- gibi kazanımları edinmelerini sağlamak amacıyla konular Fen ve Teknoloji dersinin -Hücre Bölünmesi ve Kalıtım- ve -Doğal Süreçler- üniteleriyle ilişkilendirilecek.

ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konular üzerinde de durulacak. Atatürk'ün din ve vicdan ile düşünce hürriyetleri ve diğer dinlere örf-adetlere hoşgörülü olma İslam dini konularındaki görüşleri açıklanacak. Laiklik esasları ve Atatürk'ün bu konudaki görüşleri örneklerle anlatılacak.

NASRETTİN HOCA'NIN FIKRALARI

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi işlenirken bazı ünitelerde Nasrettin Hoca'nın fıkralarından da yararlanılacak.

Namazın hazırlık aşamaları vakitleri türleri hükümleri de şemayla anlatılan yeni müfredatta öğrenciler bazı ünitelerin sonunda bazı kısa dua ve sureleri Türkçe anlamlarıyla birlikte öğrenecekler.

Öğrenciler bazı konuları öğrenirken televizyon ya da gazete için tanıtıcı reklamlar posterler veya afişler tasarlayabilecekler bulmaca hazırlayıp çözecekler. Ayrıca öğrenilenlerle ilgili mekanlara inceleme gezileri yapabilecekler. Geziler doğal çevreye müzeye kent içindeki kurum ve yerlere olabilecek. Öğrenciler drama yolunu da kullanabilecekler.

-RENKLER-

Müfredatta -Renkler- ile ilgili bir anekdotun anlatıldığı bölüme yer verildi. Bu bölümde fotoğraflar eşliğinde her bir renk -en üstün rengin kendisi olduğunu- dile getiriyor ve bölümün sonunda şu ifadelere yer veriliyor:

-İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar kendi içinde insicamlı ve özel olabilir. Ancak bunlar Allah'ın insanlığa gönderdiği rahmeti olan Kur'an'ın ışığında birer zenginlik demektir. Bu yorumlar ve mezhepler Kur'an'a bağlı kaldıkları ve onun ışığından faydalandıkları sürece bir gök kuşağı oluşturabilirler.-

-DİĞER DERSLERİ ANLAMAK İÇİN GEREKLİ-

Yeni programın hedefleri anlatılırken -Din Bilgisi dersinin içeriğinin belirlenmesinde dinin temel bilgi kaynakları dikkate alınarak İslam'ın kök değerleri çerçevesinde mezhepler üstü (herhangi bir mezhebi esas almayan mezhebi tartışmalara girmeyen) ve dinler açılımlı anlayış olarak ifade edilebilecek bir yaklaşım benimsenmiştir- denildi.

Din öğretimi sırasında -insana düşünceye hürriyete ahlaki olana kültürel mirasa kültürel evrensel felsefi ve hukuki temellere dikkat edilmesi gerektiği- kaydedilen programda şu ifadelere yer verildi:

-Kültürümüzü büyük ölçüde etkilemiş olan İslam dinini yetişmekte olan nesillere tanıtmak önemli bir görevdir. Edebiyatımızda musikimizde hatta niçin öyle değil de böyle hareket etmekte olduğumuzda ve konuşma biçimimizde dinimizle ilgili motifler sembolik ifadeler ve çok yönlü izler vardır. Dini öğrenim bilmek bütün bunları anlamak için kaçınılmazdır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi okullardaki Türkçe Sosyal Bilgiler gibi derslerin işlenmesinde de yardımcıdır ve gereklidir.-
 
Üst Alt