Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Hırıstiyan ve Yahudilerle Amentüde İttifakımız Yoktur

nurkul

Sayfa Yönetici
Yönetici
Yönetici
Ulvi Hocalar
Evet hırıstiyan ve yahudilerle amentüde ittifakımız yoktur. İspatını önce bir Ayeti Şerife ile sonrada Amentüyü inceleyerek yapacağız.
Önce Ayeti Şerife'de Emreder ki

İbrahim, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; o, Allah’ı bir tanıyan doğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi. Ayeti Şerifesi'nde Allah Müslümanları yahudi ve hırıstiyanlardan ayırmıştır aynı ayırma şeytan hakkındada yapılmıştır.
18-51 Yine o vakti hatırla ki, meleklere: "Adem için secde edin!" demiştik, hemen secde ettiler, ancak İblis cinlerden idi Rabbinin emri dışına çıktı.

Demekki hırıstiyan ve yahudi Müslüman ve Müminlerden ayrıdır. Aynı olsaydı Kuran-ı Kerim'de bu ayrım yapılmazdı. Hz İbrahim'in Amentüde hırıstiyan ve yahudilerle ittifakı yokken ve yahudi hırıstiyan değil Müslümandır derken Allah, hangi kul hırıstiyan ve yahudilerle Amentüde ittifakımız var diyebilir. Sadece hırıstiyan uşağı İslam'ı bozmaya çalışan misyonerler ve uşakları.

Gelelim Amentü'ye Amentü Nedir

Âmentü billahi ve melâiketihi ve Kütübihî
ve Rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi hayrihî
ve şerrihi mine'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevti hakk

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.


Manayı Şerifi Nedir

Ben Allahü Teâlâ'ya, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, Kadere; Hayır ve şerrin Allahü Teâlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır.

Hırıstiyan ve yahudi Allah'ın Meleklerine inanırmı inanmaz. Cebrail A.S mi inanıyorlar, Mikail A.S mi

Meleklerle Amentüde ittifakımız tutmadı çünkü Meleklere inanıyorum demek yetmez hangi Meleklere inanman gerektiğide önemlidir.

Yoksa insanlar Allah'a inanıyorum derdi ama benim inandığım Allah'ım bu heykel derdi yani putperestler putlarına Allah demekle kurtulmuş olurlardı. Kimse Meleklere inanıyorum ama İslamın bahsettiği Meleklere inanmıyorum diyemez bu açıdan.

gelelim Kitaplara İmana, Kitaplardada Amentüde ittifakımız yoktur, hırıstiyan ve yahudiler kendi elleriyle yazdıklarına inanırlar ona incil derler. Müminler İncil'in insanlar tarafından unutularak kaybedildiğine ve incil dedikleri şeyin kendi yazmaları olduğuna inanırız. kardeşim sen daha adamın Kitabına inanmıyorsun nasıl ittifakın var Amentüde. Hırıstiyan ve yahudiler ise Kur'an-ı Kerim'e inanmazlar. Senin Amentüde nasıl ittifakın var, o zaman senin Amentünde Melaikletihi ve Kütibihi yok, sende Cebrail'e inanmıyorsun sende Kur'an-ı Kerim 'e inanmıyorsun.
Ben Allah'ın Kitaplarına inanıyorum ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın Gönderdiği bir kutsal kitap değildir demek, zaten küfürdür. Çünkü o zaman insan yazmasıdır, insan yazması ise mahluktur. Kur'an-ı Kerim'e mahluk demek ise zaten küfürdür yani İmanından olursun İslam'dan çıkarsın. O zaman Hz. Muhammed peygamber değildir demek, yalancıdır Kur'an-ı Kerim 'i uydurmuştur demektir.
Allah'ın Kitaplarına İnanıyorum ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın Kitabı değildir denilirse bunu Allah'tan nasıl öğrendiği sorulmalıdır.
Gelelim Resulihi de ittifakımız varmıdır bundada yoktur. Onlar Alemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 'e inanmazlar. Yani ben Allah'ın Peygamberlerine inanıyorum ama Hazreti Muhammed Peygamber değildir ben öyle bir Peygamber'e inanmıyorum demek zaten Kur'an-ı Kerim'e göre küfürdür. Yani Dinden ve İmandan çıkarsınız. Bakın Ayeti Şerife'ler

Allah’a ve onun ümmi nebi olan Resulüne iman edin, ona uyun ki doğru yolu bulasınız.
Kim Allah'a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık.

Hadisi Şerif'te ise
Beni duyup da Peygamber olduğumu kabul etmeyen Yahudi ve Hıristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.) [Hakim]

Kanunlarda açık arayarak işlerini yürütmeye çalışan mafya üyeleri gibi İslam'da açık arayarak oralardan insanların İmanını zedelemeye çalışan hırıstiyan uşaklarına duyurulur.

Allahu Teala Hz. Muhammed 'e İman Etme Konusunda Ayeti Şerife 'de Emretmiştirki

7-158. (Ey Muhammed!) De ki: "Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve O'nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız."

Ayeti Şerife zaten İslam Amentüsü'nün Esaslarını Belirlemiştir
Allah'tan Başka İlah Olmadığına, Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed' İman Etmek.
Kusura bakmasınlar buna rağmen hala hırıstiyan ve yahudi ile Amentüde ittifakımız var diyen varsa Cebrail'e, Meleklere, Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed'e İnanmıyor demektir.
Benim asla ve asla hırıstiyan ve yahudi ile Amentüde ittfakım yoktur Elhamdulillah.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ALLAH razı olsun Sizden Hocam MAŞAALLAH
 
güncel
 
Üst Alt