Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Pratik Arapça Dersleri

F@lsefe

Uzman Onbaşı

Arapça sıradan bir dili değil malumunuz o yüce Kitabımızın ana dilidir. Bu nedenle arapça öğrenimine eğilim oldukça fazladır. Bir hevesle öğrenmeye kalkışanlar olduğu gibi ciddi ciddi bu dili öğrenip dinini daha iyi anlamaya çalışanlar var. Türkiye'de bu işler medreseler ve üniversitelerde yürütülmekte malumunuz. Ancak artık yadsınamaz bir gerçek olan internet de bu öğrenimde oldukça faydalı bilgiler sunmakta, işte ben de kardeşlerimize faydalı olması ümidiyle bu yolu tercih edip zamandan yana sıkıntısı olanlara veya durumu müsait olmayanlara yardımcı olmak istiyorum. Mevla niyetimizi halis, çalışmalarımızı faydalı kılsın inşaALLAH.

Arapça genel olarak "sarf" ve "nahiv" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şimdi bunların manalarına sonra da arapçanın temeli olan harflerin tanıtılmasına geçelim.

Sarf: Kısaca şekil bilgisi demek olup, arapça kelimelerin aldığı şekilleri ve kalıpları incelemektedir.
Nahiv: Bu da kelimenin cümle içindeki durumunu ve buna göre i'rabını incelemektedir.


Şimdi de arapça kelimeleri oluşturan ve yazıp-okumamızı kolaylaştıran harfleri inceleyelim. Bazı harflerin Türkçe'de olmaması sebebiyle özel yazılım eklenmiştir. Tüm dersler burdaki harfler üzerine kuruludur, dikkatlice bakalım ve güzelce öğrenelim inşaALLAH.

ء-ا = elif-hemze ince harftir. ( e, i, ü seslerini vermektedir.)
ب = ba ince harftir. (be, bi, bü)
ت = te ince harftir. (te, ti, tü)
ث = the (se) peltek-ince harftir. (the, thi, thü)
ج = cim ince harftir. (ce, ci, cü)
ح = hâ kalın harftir. (ha, hı, hu)
خ = khı (hı) Türkçe'de olmayan bir harftir. (kha, khi, khu)
د = dal ince harftir. (de, di, dü)
ذ = szel (zel) peltek harftir. (sze, szi, szu)
ر = rı kalın harftir. (ra, rı, ru)
ز = ze keskin ve ince bir harftir. (ze, zi, zü)
س = sin ince harftir. (se, si, sü)
ش = şın ince harftir. (şe, şi, şü)
ص = sad kalın harftir. (sa, sı, su)
ض = dad kalın harftir. (da, dı, du)
ط = tı kalın harftir. (ta, tı, tu)
ظ = zı peltek ve kalın bir harftir. (za, zı, zu)
ع = ayn kalın harftir. (a, ı , u)
غ = ğayn kalın harftir. (ğa, ğı, ğu)
ف = fe ince harftir. (fe, fi, fü)
ق = qaf (gaf) kalın harftir. (qa, qı, qu)
ك = kef ince harftir. (ke, ki, kü)
ل = lam ince harftir. (le, li, lü)
م = mim ince harftir. (me, mi, mü)
ن = nun ince harftir. (ne, ni, nü)
و = vav ince harftir. (ve, vi, vü)
ه = he çok ince-yumuşak harftir. (he, hi, hü)
لا = lamelif lam ile elif harfinin birleşmiş halidir ve kalındır. (la)
ى = ye ince harftir. (ye, yi, yü)
 
Üst Alt