Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Said Nursi; "Cehennemde olsa sonsuzluğu isterim"

Said Nursi; "Cehennemde olsa sonsuzluğu isterim"


Şuâlar, 193, Onbirinci Şuâ/Meyve Risalesi/Sekizinci Mes'elenin Bir Hülâsası/Birincisi; Âsâ-yı Mûsa, 37; Îman ve Küfür Muvazeneleri, 175, Meyve Risalesi/Sekizinci Mes'elenin Bir Hülâsası/Birincisi
(...) Bir zaman -küçüklüğümde- hayalimden sordum: "Sana bir milyon sene
ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi
istersin? Yoksa, bâkî fakat âdi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?" dedim. Baktım,
ikincisini arzulayıp birincisinden "ah!" çekti. "Cehennem de olsa beka isterim."
dedi.


İşârâtü’l-İ’caz, 90, Mahiyet-i Küfür/Pekâlâ, o ebedî ceza hikmete muvafıktır; kabul ettik. Fakat merhamet ve şefkat-i İlâhiyeye ne diyorsun?
Vücudun, velev Cehennemde olsun, ademden daha hayırlı olduğu vicdanî bir
hükümdür. Zira adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musîbetve ma’siyetlerin de
merciidir. Vücut ise velev Cehennemde olsa, hayr-ı mahzdır.


*******************
Said Nursi küçüklük hayellerini kitabına aldığına göre eski hayellerinden vazgeçmemiş. Cehennemi gülbahçesi, panayır yeri zanneden Said Nursiye ve hayranlarına Allahın (C.c) cehennem ile ilgili Ayetlerini hatırlatalım;


-Ayetlerimize karşı inkâra sapanları şüphesiz ateşe sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tadmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.(NİSA/56)


-Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve
"İşte bu, kendiniz için yığıp-sakladıklarınızdır; yığıp-sakladıklarınızı tadın" (denilecek).
(TEVBE/35)


-(Böylesinin) Önünde cehennem vardır ve (orada) irinli sudan içirilecektir.(İBRAHİM/16)


-Orda kendileri için, 'kemikleri çatırdatan inlemeler' vardır. Onlar orda işitmezler de.(ENBİYA/100)


-İşte bunlar çekişen iki gruptur, Rableri konusunda çekiştiler. İşte o inkâr edenler, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden de kaynar su dökülür.(HAC/19)


-Ne zaman ordan, sarsıcı-üzüntüden çıkmak isterlerse, oraya geri çevrilirler ve (onlara
"Yakıcı azabı tadın" (denir).
(HAC/22)


-Ateş, onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar, (etleri sıyrılmış olarak sırıtan) dişleriyle kalıverirler.(MÜ'MİNUN/104)


-Kızgın bir ateşe yollanırlar.(ĞAŞİYE/4)

-Kaynar bir kaynaktan içirilirler.(ĞAŞİYE/5)

-Onlar için (zehirli olan) dari' dikeninden başka bir yiyecek yoktur.(ĞAŞİYE/6)


-Elleri boyunlarına bağlı olarak, sıkışık bir yerine atıldıkları zaman, orada yok oluşu isteyip-çağırırlar.(FURKAN/13)

ve bir Hadis;
“Cehennemliklerin azabı en hafif olanı iki ayağının altında ateş közü bulunan ve bunlarla beyni kaynayan kişidir” (Buhârî, Rıkak: 17; Müslim, İman: 27)

Cehennemde ebedi kalmaktansa yok olmanın kat kat daha iyi olcağını umarız akıl sahipleri anlamıştır.
 
Üst Alt